งบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์ 137,515 บาท
คณะผ้าป่าสามัคคีจาก นำโดย เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 มิถุนายน 2559

             งบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์พอแล้ว  วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559  คณะผ้าป่าสามัคคีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางถึงวัดป่าดงยาง จ.ร้อยเอ็ด  และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อสร้างหลังคากุฏิสงฆ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  137,515 บาท (นับโดยเครื่องที่ธนาคารอีกครั้ง)

พิธีถวายผ้าป่าพระ 3 จังหวัด - 3 ภาคจะไม่ตากแดด-ฝนแล้ว

             ความ "มั่นคง" เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง  ต่อการบำเพ็ญเพียรสร้างความดี  เริ่มเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว  ณ วัดป่าดงยางแห่งนี้  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ พระผู้มีปัญญา เป็นทั้งพระอุปัฌชาของผู้เขียนเอง คือพระครูโกศลบวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ) - พระครูโสภณวรากร (เจ้าคณะตำบลสวนจิกเขต2)พระครูวิสารัทธรรมาภรณ์ (เจ้าคณะตำบลเมืองเปลือย) ได้เดินทางมาถึงกุฏิ ซึ่งอยู่กลางป่า บนพื้นที่ 300 ไร่ และได้ร่วมทำบุญถวายทั้งซอง 3,000 บาท - 2,000 บาท - ต.เมืองเปลือย 1,000 บาท, ความเป็นสาระอยู่ที่เงินก็หาใช่ไม่ สิ่งที่สูงที่เลิศกว่านั้นยังมีอยู่ ผู้มีปัญญาจึงจะสามารถเข้าใจ "ภาษาธรรม" เหล่านี้ได้

             ความเมตตาเกิดขึ้นที่จิตดวงใด  ย่อมเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ปาฏิหารย์ (ในศาสนาพุทธ)" ขึ้น  ดูแต่.. เมื่อ 3 วันที่ผ่านมานี้ พระผู้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม ได้พาเหล่าเทพเทวดา เหาะจากเมืองสวรรค์ มาสู่เมืองที่มียักษ์อาศัยปะปนอยู่กับชาวเมือง ด้วยความเมตตา   โอ้หนอ... แล้วเขาทั้งหลาย ทั้งหมดเหล่านั้น จะรู้ไหมหนอ จะเห็นไหมหนอ ทำให้นึกถึงพุทธภาษิตที่มีความหมายประโยคหนึ่งว่า "สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยาก"

 

             สมทบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์  วันที่ 2 กรกฎาคม 2559  คุณเฉลิมศรี สุภาพ / คุณอุดม บุญครอบ / ญาติพี่น้อง และญาติธรรม ได้นำเงินมาสมทบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์จำนวน 14,800 บาท.

ไหว้พระรับศีลก่อนถวายฝนตกหนักเย็นวันนั้นกล่าวเปิดใจหลังพิธี

             ก่อนนี้ เมื่อปี 2557  คุณอุดม คุณเฉลิมศรี 2 สามีภรรยา ได้พาเยาวชน ลูกฯ หลานฯ มาปฏิบัติธรรมร่วม "โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" ในปัจจุบันโครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยายเพราะไม่มีทุนทรัพย์ - ไม่มีการสนับสนุน (เป็นปกติ) - แต่ยังคงมีสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งคือ ความเป็นธรรมชาติของป่า ของสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ (รวมทั้งหลวงตาด้วย) - ให้จิตพบกับความสงบ แล้วจึงจะเห็นการดิ้นรน, การขวนขวาย, ทะยานไปตามความอยาก อย่างไม่มีที่สิ้นจบ - เป็นหนทางและวิธีที่จะทำให้ชีวิตดำเนินสู่ความถูกต้อง และพบกับความสงบเย็น อย่างแท้จริง

คุณอุดม - คุณเฉลิมศรี 2 สามีภรรยา
ภาพ 26 ตุลาคม 2557  งานปฏิบัติธรรม "โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา"

 รายชื่อเจ้าภาพร่วมบริจาค "สร้างหลังคากุฏิสงฆ์" ณ วัดป่าดงยาง

    คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน  ร่วมบริจาค 5,000 บาท

    คุณปาณิสรา มงคลมาส และคณะ จ.กรุงเทพ ฯลฯ บริจาค 7,800 บาท

    คุณศิริวรรณ อินทรประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี  ร่วบริจาค 2,000 บาท

    แม่ชุลินดา (แม่ณี) ม่วงมี  จังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมบริจาค 2,400 บาท
  

    คุณวรรณ์ภา นามแสง  จังหวัดอุดรธานี   ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 


 


             แม่ละเอียด, แม่ทวี, คุณทิ่ง, จ.นครราชสีมา บริจาค 800 บาท.

             นายเลิศวิภู ด่านจิตติศิริ จ.แม่ฮ่องสอน  บริจาค 500 บาท.

             คุณสุพรรณี คำแสน  จ.แม่ฮ่องสอน  บริจาค 200 บาท.