เจ้าภาพมุงหลังคากุฏิ ปี 2559

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

                วันที่ 19 สิงหาคม 2559  คุณสุระ สิทธิพงษ์ และ น.ส.อรวรรณ คำทา  2 สามีภรรยา จากจังหวัดระยอง ได้ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 11,000 บาท  ทำบุญอุทิศให้กับ บุตรธิดาที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ประกอบด้วย  ดญ.กมลวรรณ สิทธิพงษ์ - ดช.กมล สิทธิพงษ์ - ดช.ภานุวัตร สิทธิพงษ์ - ดช.ดนุภพ สิทธิพงษ์ - ดญ.กมลภพ คำทา  ได้ทำพิธีเสร็จสิ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2559  ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ จงไปถึงดวงวิญญาณ ของเด็กฯ ทั้ง 5 คนนี้ ให้ได้รับ ไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่ความสงบสุข ความเจริญยิ่งฯขึ้นด้วยเทอญ  และบุญกุศลนี้จงมาปกปักรักษาให้บิดามารดา ผู้เป็นเจ้าภาพ จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน พบแต่ความสงบสุข สงบเย็น ตลอดกาลนานเทอญ.....

พิธีวันที่ 20 สิงหาคม 2559ภาพ 20 สิงหาคม 2559คุณสุระ คุณอรวรรณ จ.ระยอง
 
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

                ค่าแรงช่างมุงหลังคาที่ติดค้างอยู่ ได้รับการปลดหนี้ด้วยพลังบุญของ คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมทำบุญจำนวน 15,000 บาทวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) ได้นำมาจ่ายค่าแรงช่าง ที่ยังค้างอยู่จำนวน 15,000 บาท  -  ค่าไฟฟ้าที่ค้างอยู่ 2 เดือน ได้รับการปลดหนี้ด้วยพลังบุญของ คุณลัดดาวัลย์ ใจสุข จ.ระยอง  ได้ร่วมทำบุญจำนวน 5,000 บาท วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) ได้นำไปจ่ายค่าไฟที่ค้างอยู่ ส่วนที่เหลือจะได้นำไปสมทบเพื่อซื้อ "ช่องระบายอากาศ กันนกกระจอก" อีกต่อไป

คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ)วัดพระธาตุดอยกองมู วันนี้คุณลัดดาวัลย์ ใจสุข
คุณสุภาพร  จ.แม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกองมูคุณลัดดาวัลย์  จ.ระยอง
 
 

วันที่ 6 สิงหาคม 2559

คุณอมร ปลั่งแสงมาศ และบุตรสาว (มะปราง)

              วันนี้ คุณมะปราง - คุณอมร ปลั่งแสงมาศ และคณะ ได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 11,600 บาท  ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) จะได้นำไปจ่ายค่าแรงคนงาน ที่กำลังทำงานมุงหลังคากุฏิ  ต่อไป...

             รายชื่อผู้ร่วมทำบุญในวันนี้ (6 สิงหาคม 2559) คุณอมร ปลั่งแสงมาศ - คุณภมรมาศ (มะปราง) ปลั่งแสงมาศ - คุณวารภรณ์ ปลั่งแสงมาศ - คุณวรรณพร ปลั่งแสงมาศ - คุณภูวรินทร์ ปลั่งแสงมาศ - คุณเทอดพงศ์ ขออาพัด - คุณสุภาพร พวงประเสริฐ - คุณพรทิพย์ กุลวราพร.

 
 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

              วันนี้ คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมทำบุญบริจาคสมทบซื้อกระเบื้องมุงหลังคากุฏิสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท และวันนี้ได้ไปสั่งซื้อกระเบื้องซีแพคโมเนีย สำหรับมุงหลังคา รวมจำนวนเงินที่จ่ายไปทั้งสิ้น  44,722 บาท.

คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ)
คุณสุภาพร  จ.แม่ฮ่องสอนภาพ 27 กรกฎาคม 2559หม้อแปลง ใช้ดึงไฟ
 
 
 

             สมทบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์...  วันที่ 2 กรกฎาคม 2559  คุณเฉลิมศรี สุภาพ / คุณอุดม บุญครอบ / ญาติพี่น้อง และญาติธรรม ได้นำเงินมาสมทบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์จำนวน 14,800 บาท.

ไหว้พระรับศีลก่อนถวายฝนตกหนักเย็นวันนั้นกล่าวเปิดใจหลังพิธี

             ก่อนนี้ เมื่อปี 2557...  คุณอุดม คุณเฉลิมศรี 2 สามีภรรยา ได้พาเยาวชน ลูกฯ หลานฯ มาปฏิบัติธรรมร่วม "โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" ในปัจจุบันโครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยายเพราะไม่มีทุนทรัพย์ - ไม่มีการสนับสนุน (เป็นปกติ) - แต่ยังคงมีสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งคือ ความเป็นธรรมชาติของป่า ของสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ (รวมทั้งหลวงตาด้วย) - ให้จิตพบกับความสงบ แล้วจึงจะเห็นการดิ้นรน, การขวนขวาย, ทะยานไปตามความอยาก อย่างไม่มีที่สิ้นจบ - เป็นหนทางและวิธีที่จะทำให้ชีวิตดำเนินสู่ความถูกต้อง และพบกับความสงบเย็น อย่างแท้จริง.....

 
 
 
คณะผ้าป่าสามัคคีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 มิถุนายน 2559

             งบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์พอแล้ว...  วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2559  คณะผ้าป่าสามัคคีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางถึงวัดป่าดงยาง จ.ร้อยเอ็ด  และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อสร้างหลังคากุฏิสงฆ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  137,515 บาท (นับโดยเครื่องที่ธนาคารอีกครั้ง)

พิธีถวายผ้าป่าพระ 3 จังหวัด - 3 ภาคจะไม่ตากแดด-ฝนแล้ว

             ความ "มั่นคง" เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง...  ต่อการบำเพ็ญเพียรสร้างความดี  เริ่มเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว  ณ วัดป่าดงยางแห่งนี้  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ พระผู้มีปัญญา เป็นทั้งพระอุปัฌชาของผู้เขียนเอง คือพระครูโกศลบวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ) - พระครูโสภณวรากร (เจ้าคณะตำบลสวนจิกเขต2)พระครูวิสารัทธรรมาภรณ์ (เจ้าคณะตำบลเมืองเปลือย) ได้เดินทางมาถึงกุฏิ ซึ่งอยู่กลางป่า บนพื้นที่ 300 ไร่ และได้ร่วมทำบุญถวายทั้งซอง 3.000 บาท - 2,000 บาท - ต.เมืองเปลือย 1,000 บาท, ความเป็นสาระอยู่ที่เงินก็หาใช่ไม่ สิ่งที่สูงที่เลิศกว่านั้นยังมีอยู่ ผู้มีปัญญาจึงจะสามารถเข้าใจ "ภาษาธรรม" เหล่านี้ได้

             ความเมตตาเกิดขึ้นที่จิตดวงใด...  ย่อมเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ปาฏิหารย์ (ในศาสนาพุทธ)" ขึ้น  ดูแต่.. เมื่อ 3 วันที่ผ่านมานี้ พระผู้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม ได้พาเหล่าเทพเทวดา เหาะจากเมืองสวรรค์ มาสู่เมืองที่มียักษ์อาศัยปะปนอยู่กับชาวเมือง ด้วยความเมตตา   โอ้หนอ... แล้วเขาทั้งหลาย ทั้งหมดเหล่านั้น จะรู้ไหมหนอ จะเห็นไหมหนอ ทำให้นึกถึงพุทธภาษิตที่มีความหมายประโยคหนึ่งว่า "สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยาก".....

 
 

 รายชื่อเจ้าภาพร่วมบริจาค "สร้างหลังคากุฏิสงฆ์" ณ วัดป่าดงยาง

    คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน  ร่วมบริจาค 5,000 บาท

    คุณปาณิสรา มงคลมาส และคณะ จ.กรุงเทพ ฯลฯ บริจาค 7,800 บาท

    คุณศิริวรรณ อินทรประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี  ร่วบริจาค 2,000 บาท

    แม่ชุลินดา (แม่ณี) ม่วงมี  จังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมบริจาค 4,400 บาท
  

    คุณวรรณ์ภา นามแสง  จังหวัดอุดรธานี   ร่วมบริจาค 1,000 บาท

 


 


             แม่ละเอียด, แม่ทวี, คุณทิง, จ.นครราชสีมา บริจาค 800 บาท.

             นายเลิศวิภู ด่านจิตติศิริ จ.แม่ฮ่องสอน  บริจาค 500 บาท.

             คุณสุพรรณี คำแสน  จ.แม่ฮ่องสอน  บริจาค 200 บาท.

 
 

              ผ้าป่าสมทบ วันที่ 3 มกราคม 2559  คณะแสวงบุญเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร นำโดย คุณเชิญพร (ไก่) มณีรัตนโชติ, คุณทวีศักดิ์ พลเดช, บุตรธิดา, คุณวราภัสร์, และคณะญาติธรรม (หลายท่านที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมด้วย) ร่วมทำบุญสมทบสร้างศาลากุฏิเป็นจำนวนเงินจำนวน 51,200 บาท

ด.ญ.ณินทิรา - ด.ญ.นับทอง พลเดช  2 พี่น้องนายสุรไกร เดชศิริ พร้อมภรรยา พ่อตา แม่ยาย
คุณทวีศักดิ์ พร้อมคณะภาพวันที่ 3 มกราคม 2559คุณเชิญพร พร้อมคณะ
 

              เริ่มต้นปี 2559 เย็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทำวัตรเย็นจบลงเวลา 21.00 น เริ่มสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา 23.00 น. จบลงเวลา 01.15 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2559 ทำวัตรเช้าเวลา 04.30 นรุ่งเช้าเวลา 09.00น. เริ่มพิธีถวายคำภีร์พระไตรปิฎก, ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลังคากุฎิ, รวมยอดบริจาคได้ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 19,689 บาท.

คณะศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ ร่วมถวายคำภีร์พระไตรปิฎก - ผ้าป่าสร้างหลังคากุฏิ - วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2559