ประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างฯ กับการเดินทางในครั้งนี้  หลังจากได้ไปร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปี ณ สำนักปฏิบัติธรรมตะคลองแล้ง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จบลงในวันที่ 18 เมษายน 2558 

          การเดินทางลงสู่ภาคใต้ เริ่มขึ้นเช้าวันที่ 19 เมษายน ไปพร้อมกับพระภิกษุรวม 3 รูป และสามเณรบวชภาคฤดูร้อนอีก 5 รูป ได้พักอยู่ถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง 3 คืน  จากนั้นเดินทางไปที่ จ.พังงา เป็นงานเฉลิมฉลองพัดยศพระครูใหม่ เดินทางถึงช่วงบ่าย ได้ศาลาพักศพข้างเมรุเป็นที่พัก พร้อมกับสามเณรอีก 5 รูป  และในค่ำคืนนั้นมีมหรสพสมโภชน์ เป็นวงดนตรี 2 คณะ จนรุ่งเช้าของวันใหม่.. ภาพและเรื่องเพิ่มเติม

 
 

                            วันที่ 12 - 18 เมษายน 2558  ณ สำนักปฏิบัติธรรมตะคลองแล้ง ต.โค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  ซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงงานประเพณี เทศกาลสงกรานต์พอดี

                  ด้วยมีความเห็นว่า สถานที่ที่ควรอยู่ มีอยู่ 2  คือ 1. สถานที่สงัดเหมาะต่อการปลีกวิเวก  2. สถานที่ที่มีผู้คนเคารพธรรม ศรัทธาในการปฏิบัติ งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ควรต่อการทำหน้าที่ของนักบวช ตามกำลังสติปัญญาที่ยังพอมีอยู่บ้าง.
                            
 ภาพปี  2557                  ภาพปี  2558
 
 

                            วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2558  ณ วัดแม่อายหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ประจำปี 2558  เป็นปีแรกที่ได้มาทำหน้าที่ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ที่วัดแม่อายหลวง แห่งนี้!

          อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแล้วเป็นสถานที่ ที่เป็นสัปปายะ มีพระธุดงค์จาริกมาพักอาศัย ปักกลดอยู่บำเพ็ญสมณะธรรมเสมอ แม้ผู้เขียนเองก็ยังเคยจาริกมาอยูบ่อยครั้ง  เหตุที่ได้มาวัดแม่อายหลวงแห่งนี้ ต้องขอบพระคุณ พระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง ผู้มีอุปการะคุณที่แนะนำ.
                                       ภาพและเรื่องเพิ่มเติม

 
 

                            วันที่ 28  กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2558  มาฆบูชา ปฏิบัติธรรมประจำปี  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  วิธีการสร้างบุญกุศล บนโลกใบนี้มีมากมายหลากหลายวิธีด้วยกัน..

          ขึ้นอยู่กับกรรม (การกระทำ) ของแต่ละคนที่สั่งสมมา ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบันขณะนี้ ว่าแสงสว่างแห่งบุญที่มีอยู่จะนำพาชีวิตของแต่ละคนเดินไปทิศทางใด อาจจะเป็นประโยชน์เฉพาะตน หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีสิ้นสุด เช่นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า.
                                        ภาพวิธีสร้างบุญสร้างกุศล

 
 

                            วันที่ 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2558  คอร์สปฏิบัติธรรม  ณ บ้านสวนริมน้ำกิจชัยเจริญ  บ้านหมอนไม้  ต.ป่าเซ่า  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  เนื่องในงานครบรอบวันเกิด คุณแม่บุญรวย กิจชัยเจริญ ที่จัดเป็นประจำทุกปี

           วันเกิดเป็นวันสำคัญของทุกฯคน ครบรอบ 1 ปี เวียนมาครั้งหนึ่ง นั่นแสดงว่าวันและเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตสร้างคุณงามความดีอยู่บนโลกใบนี้ เหลือน้อยลงไปทุกขณะ และวันเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะนี่เอง แต่ละคนก็อาจจะใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน  แต่.. จะมีอยู่ไม่น้อยที่ใช้ชีวิตแบบเตรียมตัวตาย.
                           ภาพและเรื่องเพิ่มเติม              ประวัติเจ้าของวันเกิด

 
 

                            ฟ้าสางที่วัดดอยผาตั้ง วันที่ 25 - 31 มกราคม 2558 ปฏิบัติธรรมประจำปี  ณ วัดดอยผาตั้ง (ภูชี้ฟ้า) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  แรกเริ่มเดิมที ที่ได้มาวัดดอยผาตั้งแห่งนี้ เพราะการออกเดินทางจาริกไปเรื่อยฯ จนได้พักที่แห่งนี้

            เพราะความมีอุปการะคุณของเจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง ที่มีต่อผู้เขียนจนปัจจุบันนี้ ทำให้ได้มาทำงานทำหน้าที่ตามกำลังที่พอมีอยู่บ้าง ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ อาจจะไม่สามารถทำงานได้ในทุกฯด้าน ทุกอย่าง แต่.. ก็จะทำตามกำลังที่ยังพอมีอยู่.
                                              ภาพและเรื่องเพิ่มเติม
 
 

                            ก่อนมาถึงวัดป่าดงยาง.... จากแดนที่ราบสูงภาคอีสาน ชีวิตเริ่มผกผันเมื่อได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด จน 5 ปีต่อมาจึงได้พากายไปอยู่บนเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัย จากพิษภัยแบบโลกฯ  อาศัยใต้ร่มกาสาวพัสตร์

            ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น ออกจาริกเดินทางรอนแรมไปเรื่อยฯ ตามใจปรารถนา ประสบการณ์หลายปีที่ได้ท่องเที่ยวไปที่ ที่ไม่เคยไป ไม่เคยรู้จัก ทำให้ได้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของสัตว์ที่อยู่ทุกขภูมิ และเหล่าเทพเทวดาฝ่ายสุขภูมิ และได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างฯ มากมาย...
                                             เรื่องและเหตุการณ์ต่างฯ

 
 
กิจกรรมงานบุญล่าสุด ที่ผ่านไป  ณ วัดป่าดงยาง

     เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะญาติธรรม เยือนวัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด  ภาพและรายละเอียด

     เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะญาติธรรม เยือนวัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด  ภาพและรายละเอียด
 
 
งานบุญ "สร้างแสงสว่าง"

      เจ้าภาพนิรนามร่วมบริจาค 20,000 บาท  จนขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด คาดว่าคือ "ผู้ไม่มีวันตาย"

      "ครอบครัวบุญขันธ์" คุณปิยบุตร, คุณปริญญา, ดญ.ปัณฑิตา, ร่วมบริจาค 10,000 บาท
 งานปฏิบัติธรรม และผ้าป่าสร้างแสงสว่าง วันที่ 1 - 4 เมษายน 2558   ภาพและรายละเอียด
 
 

ข่าวดีวันนี้คือ..
ที่วัดป่าดงยางขณะนี้มีไฟฟ้าใช้แล้ว
ปีพุทธศักราช 2558  วันที่ 24 เมษายน เป็นวันแรกเริ่มของการใช้ไฟฟ้า

เป็นโอกาสที่ได้ทำงานบุญกุศลได้กว้างขึ้น

โดยการสนับ                                                                       สนุนของ.. คลิ๊ก.