วันที่ 19 ตุลาคม 2561

       

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  "สร้างรั้วกันวัว"

         
                          

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

                 เช้าวันนี้เป็นวันแรกที่ช่างและอุปกรณ์มีความพร้อม  แล้ว "โครงการสร้างรั้วกันวัว" ก็เริ่มขึ้น

เย็นวันแรก

เสารั้ว 51 ต้น

ตั้งเสร็จแล้ว

เริ่มใหม่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 สานต่อตามเจตนารมณ์เจ้าภาพ_หลังจากหยุดพักไป 5 เดือนเต็ม_(จำพรรษาที่อินเดีย)

 

ภาพเริ่มวันที่ 11 มกราคม 2560

          เริ่มภาพกุฏิและรายชื่อเจ้าภาพ

 


 

วันที่ 10 มกราคม 2560

          ถวายห้องน้ำ - ภาพและรายชื่อเจ้าภาพ

 


 

เริ่มวันที่ 17 ธันวาคม 2559

          เริ่มสร้าง - วัสดุ - สุขภัณฑ์ห้องน้ำ

 


 

เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2559

          ภาพและรายชื่อเจ้าภาพ - สร้างห้องน้ำ

 


 

เริ่มวันที่ 10 กันยายน 2559

          ภาพรายชื่อ โครงการกั้นกันฝน - ลมหนาว

 


 

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2559

          ภาพและรายชื่อเจ้าภาพ - สร้างหลังคากุฏิ