วันที่ 13 พฤษภาคม 2560

                เดินทางจากแม่ฮ่องสอน มาถึงวัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด เช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2560  สิ่งที่เห็นเป็นบุญขณะนี้คือการเตรียมความพร้อมที่พอขวนขวายทำได้ สำหรับงานปฏิบัติธรรมที่จะมีขึ้นวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2560 นี้  และการใช้เงินที่ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญมาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพ จึงมีรายละเอียดดังนี้...

 
 

งานปฏิบัติธรรม วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2560

                ที่งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติ "วิสาขบูชา" ที่วัดจองคำพระอารามหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ (เจ้าอาวาส) ถวายบูชาธรรมจำนวน 15,000 บาท + 2,100 บาท (ต้นผ้าป่า) รวม 17,100 บาท.  จ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าใบกันสาด (จำนวนเต็ม 37,000 บาท)

พิธีปิดโครงการลาศีล รับเกียรติบัตร 15,000 + 2,100 บาท.
เตรียมติดผ้าใบกันสาดหลวงตาวัดป่าดงยางวัดจองคำพระอารามหลวง
 
 

ค่าเดินทางกลับวัด ที่เหลือเป็นค่าผ้าใบกันสาด

                เช้าวันเดินทาง (วันที่ 12 พฤษภาคม 2560) โยมสุภาพร (อำไพ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายข้าวเหนียวหมูย่าง + ตั๋วเครื่องบินหนึ่งเที่ยว + ค่ารถอีก 3,500 บาท. เหลือจากค่ารถจำนวน 2,544 บาท หลวงตาได้นำไปสมทบจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าใบกันสาด (เตรียมงานปฏิบัติธรรม)

ถวายค่าเดินทางกลับวัดคุณสุภาพร (อำไพ)แซนวิช บนเครื่องบิน
ช่างคำนวนราคาติดด้านหลังด้วยด้านข้างด้วย

                ขณะที่นั่งฉันข้าวเหนียวหมูย่างที่ในสนามบินเชียงใหม่ (นั่งฉันอยู่บนเก้าอี้) ทั้งคนไทยและคนไม่ไทยที่เดินผ่านไปมา เขาคงจะมองด้วยเห็นว่าแปลก แต่หลวงตาไม่ได้มองใครเลย.. แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่า เค้าจะแอบถ่ายคลิปขณะเราฉันด้วยโทรศัพท์หรือเปล่าหนอ แต่ก็เอาเถิดบางทีดวงเราอาจจะถึงคราวโด่งดัง และอาจจะดังยิ่งกว่าดาราก็ได้  ในที่สุดข้าวเหนียวหมูย่างถุงนั้นก็มาถึงวัดป่าดงยาง เป็นอาหารเพลวันนี้ด้วย (13 พฤษภาคม 2560) และเป็นอาหารของน้องแมวทั้งหลายด้วย...

 
 

ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยางตลอดพรรษา 2560 (สามเดือน) / หน้าต่าง 2 บาน.

                วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย จากกรุงเทพมหานคร ได้โอนเงินผ่านธนาคารสะพานบุญ จำนวน 6,000 บาท. เพื่อเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าไฟฟ้าของวัดป่าดงยาง ตลอดสามเดือนในพรรษา 2560 นี้.

                วันที่ 11 พฤษภาคม 2560  อาจารย์อัญชัญ  ไหวดี จ.แม่ฮ่องสอน รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง 1 บาน (กุฏิสงฆ์ที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ) ร่วมทำบุญจำนวน 4,500 บาท. / คุณสุภาพร  วิรัตนาภรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง 1 บาน (กุฏิสงฆ์ที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ) ร่วมทำบุญจำนวน 4,500 บาท.

 

อาจารย์อัญชัญ  ไหวดี
รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง 1 บาน
ร่วมทำบุญจำนวน 4,500 บาท.

 

 

คุณสุภาพร  วิรัตนาภรณ์
รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง 1 บาน
ร่วมทำบุญจำนวน 4,500 บาท.

 

คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่แม่ฮ่องสอน / วิสาขบูชา

                วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 2560  พ. อ. อ.มนตรี คู่มาลา / คุณดวงพร คู่มาลา / คุณโชติกา คู่มาลา / จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมทำบุญกับหลวงตาไดอารี่ โดยการโอนเงินผ่านคุณสะพานบุญ เป็นจำนวน 3,000 บาท  หลวงตาได้นำไปใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ (งานปฏิบัติธรรม) ที่วัดจองคำพระอารามหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

              วันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์สุรพล เทพบุญ / อาจารย์จันทนา เทพบุญ (ป้าจีน) / และคณะศรัทธาวัดพระธาตุดอยกองมู จ.แมฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพประตู (กุฏิสงฆ์ที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ) จำนวนเงิน 15,000 บาท.

พ.อ.อ. มนตรี คู่มาลา และคณะ

อาจารย์จันทนา (ป้าจีน)คุณสะพานบุญ (กาญจนา)
 
 

เทพื้นสามห้อง

                วันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา. คุณสดใส ช่างอาวุธและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญโอนเงินผ่านธนาคาร "สะพานบุญ" จำนวน 5,000 บาท เป็นเจ้าภาพเทพื้น ทางวัดได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพแล้ว มีค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 3,500 ค่าแรง 5,000 รวมค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 8,500 บาท.

คุณสดใส ช่างอาวุธรถขนวัสดุเตรียมเทพื้นเตรียมเทพื้น
เตรียมเทพื้นคุณสะพานบุญ (กาญจนา)เตรียมเทพื้น
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ ที่วัดป่าดงยาง