ขอเชิญร่วมพิธีถวายห้องน้ำ ในวันที่ 10 มกราคม 2560  ณ วัดป่าดงยาง.
(ช่างก่อสร้างทำเสร็จ วันที่ 9 มกราคม)

*************

 

วันที่ 8 มกราคม 2560

ตะกร้าหมากพลู ของโยมแม่ เช้าวันนี้ฟ้าสางใต้ร่มเงาพุทธศาสนา เช้าวันนี้

              เริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบันวันนี้ (8 มกราคม 2560)  กุฏิโรงเห็ดที่เคยอาศัยเป็นที่อยู่ทางกายตลอด 4 พรรษาที่ผ่านไป ได้ปรับปรุงตามอัตภาพ เป็นกุฏิแม่ขาว (โยมแม่) ส่วนเราเองก็มาอาศัยอยู่กุฏิที่คณะสมณะศรัทธา และศรัทธาญาติโยม ร่วมบริจาคปัจจัยสร้าง พิจารณาแล้วช่างที่กำลังทำห้องน้ำจะแล้วเสร็จในวันที่ 9 มกราคมนี้ จึงกำหนดวันทำพิธีถวายห้องน้ำในวันที่ 10 มกราคมนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สมดั่งเจตนารมณ์ของคณะเจ้าภาพทั้งหลายต่อไป...

              ด้วยความที่คณะเจ้าภาพทั้งหมดได้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องน้ำโดยการโอนผ่านธนาคารทั้งสิ้น และมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกล ต่างภาค ต่างจังหวัด  จึงได้แจ้งให้ศรัทธาที่อยู่ระแวกไกล้วัด มาเป็นตัวแทนเจ้าภาพทั้งหมด ร่วมทำพิธีถวาย ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และบุญกุศลที่ทุกฯคนได้ร่วมพากเพียรสร้างต่อไป...

 

 
 
ภาพและรายชื่อเจ้าภาพ - สร้างห้องน้ำ