บ่ายวันนี้ (10 พฤษภาคม 2559) หลวงพ่อท้าว หรือพระครูวิสารัทธรรมาภรณ์ เจ้าคณะตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  ได้เดินทางมาเยี่ยมถึงวัดป่าดงยาง ด้วยความมีเมตตาของพระผู้ใหญ่ พรรษา 43  ที่มากด้วยประสบการณ์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับท่าน และท่านได้เดินทางกลับแล้ว ทำให้นึกถึงคุณของพระรัตนตรัยที่กล่าวอยู่เสมอฯ ท่อนหนึ่งว่า "สังฆังสะระณังคัจฉามิ = พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา"  ถึงแม้จะอยู่สถานที่ ที่กันดารเช่นนี้ ก็ยังมีพระผู้ใหญ่ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เดินทางมาเยี่ยม และให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่ง.....

หลวงพ่อท้าว เปี่ยมด้วยเมตตาเดินทางกลับด้วยรถตู้
ตู้ไปรษณีย์น้อยยามเช้าฟ้าสางเช้าวันนี้พักหลับนอนยามค่ำคืน