รางวัลแห่งความเพียร

รางวัลที่ ๑

รางวัลที่ ๒

 ประจำเดือนกันยายน วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประจำเดือนสิงหาคม  วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557   ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม  วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557   ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557   ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานเด็กเดือนธันวาคม

 งานเด็กเดือนตุลาคม

 งานเด็กเดือนกันยายน