งานบุญที่จบลง

                เมื่องานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอนจบลง คงเหลือไว้แต่ความประทับใจอันอบอุ่นใต้ร่มเงาพระธรรม  แสงสว่างแห่งธรรมะย่อมนำพาชีวิตดำเนินสู่ ความพ้นอุปสรรค, ความพ้นปัญหา, มองเห็นทางออกของชีวิต

                หลวงตาก็เช่นเดียวกัน  การดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางสายบุญ ถึงแม้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่อำนาจแห่งบุญก็ช่วยปัดเป่าผงธุลี นำแสงสว่างส่องทางชีวิตให้ได้มีโอกาสนำบุญจากหัวใจที่เป็นบุญ เข้าสู่การเจียระไน ให้เป็นบุญกุศลที่เจริญ และงอกงามยิ่งขึ้น อีกต่อไป.....

  
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

                ค่าแรงช่างมุงหลังคาที่ติดค้างอยู่ ได้รับการปลดหนี้ด้วยพลังบุญของ คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมทำบุญจำนวน 15,000 บาทวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) ได้นำมาจ่ายค่าแรงช่าง ที่ยังค้างอยู่จำนวน 15.000 บาท  -  ค่าไฟฟ้าที่ค้างอยู่ 2 เดือน ได้รับการปลดหนี้ด้วยพลังบุญของ คุณลัดดาวัลย์ ใจสุข จ.ระยอง  ได้ร่วมทำบุญจำนวน 5,000 บาท วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) ได้นำไปจ่ายค่าไฟที่ค้างอยู่ ส่วนที่เหลือจะได้นำไปสมทบเพื่อซื้อ "ช่องระบายอากาศ กันนกกระจอก" อีกต่อไป.....

ภาพวันที่ 17 สิงหาคม 2559ภาพวันที่ 17 สิงหาคม 2559ภาพวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ภาพ 17 สิงหาคม 2559ภาพ 17 สิงหาคม 2559ภาพ 17 สิงหาคม 2559
คุณสุภาพร  สุรินทร์ (อำไพ)วัดพระธาตุดอยกองมู วันนี้คุณลัดดาวัลย์ ใจสุข
คุณสุภาพร  จ.แม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกองมูคุณลัดดาวัลย์  จ.ระยอง