เมื่อรถคุณปู่เตรียมเดินทางสูุ่สนามบิน

             ยานพาหนะที่พร้อมที่สุด สำหรับการเดินทางจากวัดป่าดงยาง - สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (กำหนดเที่ยวบินสู่อินเดียเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์) คือ "รถคุณปู่" เมื่อมาพิจารณาดูแล้วเห็นควรออกเดินทางตั้งแต่เช้าวันที่ 18 เพราะต้องเผื่อหากรถคุณปู่เกเร หรือเจ็บป่วยระหว่างทาง จะได้มีเวลาช่วยกันรักษาพยาบาล  "ภารกิจของรถคุณปู่คือ เวลา 05.00 น. ของเช้าวันที่ 20 ต้องถึงจุดนัดพบ  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ" .............

"รถคุณปู่"
*********************************
 

   ภาระกิจที่น้อยลงของ "รถคุณปู่"

             ขณะนี้เวลา 10.27 น. (วันที่ 16 กุมภาพันธ์) ด้วยอานุภาพแห่งพุทธคุณ.... การเดินทางได้กำหนดไว้ (ใหม่) คือ... รถคุณปู่ไปส่งที่สนามบิน จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 กพ. ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 15.00 น. และในเย็นวันนั้น (19 กพ.) คณะปฏิบัติธรรมร่วมกันจัดกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์เย็น + ฟังธรรม + เจริญสติภาวนา - จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น (20 กพ.) เวลา 05.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ที่จุดนัดพบ และเดินทางสู่... แดนพุทธภูมิต่อไป ..........

*********************************
 

   โอ้หนอ... สังขารไม่เที่ยงหนอ.....

             ขณะนี้เวลา 17.39 น. (วันที่ 17 กุมภาพันธ์) เช้าวันนี้ได้รับข่าวว่า คุณปู่ซึ่งอายุมากแล้ว (25ปี) ได้ล้มป่วยลงตามอายุสังขารที่ชราภาพ  ยามเมื่อจะเดินทางไปใหนต้องอาศัยพลังของมนุษย์อย่างน้อย 4 - 5 คน ช่วยกันดันเสมือนกับ "ปั๊มหัวใจ"  จนต่อมาได้ติดต่อคุณหมอให้มาดูอาการ สรุปได้ว่า อวัยวะต่างฯ ซึ่งใช้งานมานานแล้ว เสื่อมสภาพ ต้องได้รับการผ่าตัดโดยหมอผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคุณหมอแจ้งว่าค่ารักษาพยาบาลครั้งนี้ "เป็นเงินจำนวนไม่น้อย" วันนี้จึงได้เดินทางไปดูใจคุณปู่ เมื่อเห็นสภาพแล้ว ทำให้นึกถึงคำสวดมนต์บท  "พิจารณาบังสุกุลตาย"  ว่า... อะนิจจา วะตะ สังขารา,  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ, - ตะเถวาหัง มะริสสะเร,  ตัวเราจักตายอย่างนั้นนั่นเทียว, ...........

*********
อภินิหาร - รถคุณปู่ 
*********************************