ทำบุญขึ้นบ้านใหม่...  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นับเป็นครั้งที่ 3 ของปีพุทธศักราช 2559 ที่มีเจ้าภาพนิมนต์ให้ไปฉลองศรัทธา ในงานบุญที่มีชื่อเรียกว่า "ทำบุญขึ้นบ้านใหม่" ซึ่งเจ้าภาพ เจ้าของบ้าน (โยมน้องสาว) ทำพิธีแบบเรียบง่าย เมื่อสร้างบ้านพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ จึงได้นิมนต์พระทำพิธีขึ้นก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ความเป็นสิริมงคลที่แท้จริงนั้นคือ "การนำหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง - ประกอบด้วยสติปัญญา - มีศีลครบทั้ง 5 ข้อ"

บ้านเจ้าภาพภัตตาหารวันนี้เจ้าภาพทั้งหมด
เดินเข้าบ้านบ้านงาน บ้านเจ้าภาพทุ่งนาระหว่างทาง