ความมั่นคงในศรัทธา... ความศรัทธา, ความมีอุดมการณ์, ความเข้มแข็ง, ความหนักแน่น, ความอดทน,  เชื่อว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีในทุกฯคน จะต่างกันที่ปริมาณมากน้อยเท่านั้นเอง  แต่... มีอยู่สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งคือ "ความมั่นคง" ที่คนเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่า และมักโยนความไม่มั่นคงในใจเรา ไปให้กับธรรมชาติโดยกล่าวว่า ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นอนิจจัง มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เป็นดั่งคลื่นกระทบฝั่ง... และลืมเลือนไปในที่สุด.......

            ครั้งหนึ่งในชีวิต ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปยังแผ่นดินเกิดของ "บรมครู อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า" คือประเทศอินเดีย ได้พบเห็นเหตุการณ์ที่แสดงออกถึงความมั่นคงในศรัทธา ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปนับพันปีแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทำให้ความมั่นคงในศรัทธาในหัวใจของเขาเสื่อมถอยไป......

น้ำศักดิ์สิทธิ์ วรรณะต่ำสุดวรรณะแพศย์ และพราหมณ์เตรียมตัวอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์

อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการเข้าสู่สรวงสวรรค์ เมืองแห่งเทพเจ้า  ประเทศอินเดียในยุคปัจจุบัน......

 
 

            เช้าวันนี้ (19 มีนาคม 2559) ... ทราบข่าวว่า คุณยายสุข เทพนา วัย 76 ปี ป่วยมา 2 -3 เดือนแล้ว ช่วงบ่ายแดดร้อนมาก รอจนถึงช่วงเย็นแดดอ่อนลงจึงได้ออกจากวัด เดินลัดเลาะไปตามทุ่งนา ระยะทาง 2 กิโลเมตรครึ่ง สู่บ้านเหล่ากลาง เพื่อเยี่ยม คุณยายสุข เทพนา ที่กำลังป่วยอยู่.......

ยายสุข ภาพเมื่อ 3 ปีก่อน บนทางสายบุญ เย็นวันนี้ยายสุข และเพื่อนบ้านวันนี้

            เมื่อได้ไต่ถามพูดคุยพอสมควร จนถึงเวลา 20.00 น. แล้ว  เป็นอันได้ข้อสรุปว่า "พรุ่งนี้ (20 มีนาคม 2559)" จะได้กลับมาฉันเพล - ประกอบศาสนพิธี - แสดงธรรมเรื่องที่พึ่งอันประเสริฐ - ที่บ้านคุณยายสุข เทพนา อีกครั้ง  ทำให้นึกถึงลัทธิความเชื่อของชาวอินเดีย เกี่ยวกับความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำคงคา และเป็นโอกาสดีที่จะได้นำ "น้ำจากแม่น้ำคงคาที่มีอยู่ 1 ขวด" มาทำน้ำมนต์ + ผสมพระธรรม ให้เกิดปัญญาเชื่อ "เรื่องกรรม, เรื่องบาป, เรื่องบุญ," .......

วันนี้ ที่บ้านยายสุข ยายสุข วันนี้ 20มีค.59เสร็จพิธีแล้ว รับประทาน
บรรยากาศความเป็นอยู่ อีกมุมหนึ่งของ ชาวชนบท บนแผ่นดินอีสาน