วันที่ 21 เมษายน 2560

ภาพเย็นวันนี้เริ่มจะมืดแล้ว

             เวลา 16.15 น. วันนี้ (21 เมษายน 2560)  รถขายผ้าใบกันสาดเข้ามาในวัดอีกครั้งเพื่อติดตั้ง  เตรียมพร้อมสำหรับงานปฏิบัติธรรมที่จะมีขึ้นวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้...

เสร็จเรียบร้อยคุณติ่ง พัทธวรรณเสร็จเรียบร้อย

                เวลา 21.00 น. การติดตั้งจึงเสร็จเรียบร้อย  คุณติ่ง พัทธวรรณ สิริชีวิน จ.ขอนแก่น ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสำหรับผ้าใบกันสาด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท  สำหรับรายจ่ายค่าผ้าใบกันสาดรวมติดตั้งในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,170 บาท.