วันสร้างความดี สร้างบุญกุศล ด้วยกายวาจาใจ...

*************

 

วันที่ 6 มกราคม 2560

              ภาพห้องน้ำเช้าวันนี้ (6 มกราคม 2560) คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 8 มกราคม 2560  และจะเชิญโยมแม่ "เป็นตัวแทนเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำ" ถวายวัด เพื่อใช้ประโยชน์ เป็นลำดับต่อไป.....

ภาพเช้า 6 มกราคม 2560ภาพเช้า 6 มกราคม 2560ภาพเช้า 6 มกราคม 2560