ภาพวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ภาพวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

บ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2560บ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

เย็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2560วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

ภาพวันที่ 25 มีนาคม 2560 / เจ้าภาพเพิ่มเติมสร้างกุฏิสงฆ์

              วันที่ 24 มีนาคม 2560 อาจารย์อัญชัญ ไหวดี (จ.แมฮ่องสอน) เป็นเจ้าภาพหน้าต่าง 1 บาน ร่วมทำบุญ 4,500 บาท / คุณสุภาพร วิรัตนาภรณ์ (จ.แมฮ่องสอน) / เป็นเจ้าภาพหน้าต่าง 1 บาน ร่วมทำบุญ 4,500 บาท

              วันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์สุรพล เทพบุญ / อาจารย์จันทนา เทพบุญ (ป้าจีน) / และคณะศรัทธาวัดพระธาตุดอยกองมู จ.แมฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพประตู จำนวนเงิน 15,000 บาท.

 

วันที่ 20 มกราคม 2560

ใต้ร่มเงาพุทธศาสนา

รุกขเทวดารักษา

หลังทำวัตรเช้านี้

              ภาพเช้าวันนี้ (20 มกราคม 2560) ก่อนออกเดินทางจาริกแสวงบุญ   เสนาสนะเหล่านี้... คงเป็นหน้าที่ของรุกขเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษาต่อไป.....

ภาพ 10 มกราคม 2560

              พิธีถวายห้องน้ำเสร็จสิ้นลง (วันที่ 10 มกราคม 2560)   หลังจากนั้นก็อาศัยกุฏิหลังนี้เป็นที่อยู่ทางกายเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน.....