รวมภาพ งานบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม  ณ วัดป่าดงยาง   ต.สวนจิก   อ.ศรีสมเด็จ   จ.ร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 6 - 7 - 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2557  ถึงแม้จะอยู่บนดินแดนที่แห้งแล้งกันดารหลายฯอย่าง อากาศร้อนอบอ้าว ความสะดวกสะบายไม่มี แต่ยังมีคณะผู้ศรัทธาที่มั่นคงในการปฏิบัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด ได้สัมผัสกับรสชาติของชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           รวมภาพการเตรียมสถานที่ ก่อนงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ "ตุ๊ทัศ" ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ นำหนังสือทำวัตรสวดมนต์มาถวายใว้ที่วัดป่าดงยาง และโปรดเมตตาเป็นกำลังหลักในการจัดเตรียมสถานที่ ขอบคุณมากฯครับ

เตรียมก่อนงานปฏิบัติธรรม

เตรียมก่อนงานปฏิบัติธรรม

เตรียมก่อนงานปฏิบัติธรรม

เตรียมก่อนงานปฏิบัติธรรม

เตรียมก่อนงานปฏิบัติธรรม

เตรียมก่อนงานปฏิบัติธรรม

   26 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนงานปฏิบัติธรรม

บอกด้วยภาพกับบรรยากาศ "ศิลปะ" ของฤดูปัจจุบัน (ภาพวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557)

ถังน้ำบาดาล ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหน้าวัด.

ถังน้ำบาดาล มรดกเดิม

ถนนทางเดินเข้าสู่บริเวณวัด.

ทางเดินเข้าสู่บริเวณวัด

หัองน้ำ และทางเดินสู่ลานธรรม.

หัองน้ำ มรดกเดิม

ขวามือกุฏิเจ้าอาวาส ซ้ายมือลานธรรม.

ขวามือกุฏิเจ้าอาวาส

ลานธรรม วันนี้ 26 ก.พ. 2557.

ลานธรรมวันนี้ 26 กพ.2557

อีกมุมหนึ่ง ซ้ายมือทางเดินสู่ลานธรรม.

 ทางเดินสู่ลานธรรม

ศาลาลานธรรม อยู่ระหว่างก่อสร้าง.

ลานธรรม ระหว่างก่อสร้าง

อีกมุมหนึ่ง ด้านหน้ากุฏิเจ้าอาวาส.

อีกมุมหนึ่งด้านหน้ากุฏิ

เช้าวันนี้กลับจากรับบิณฑบาตร.

ดูเป็นศิลปะ เช้าวันนี้