วันที่ 5 กรกฎาคม 2561_ฤดูทำนา

                หลังศาสนกิจที่กรุงเทพจบลง  เดินทางกลับสู่ธรรมชาติบนผืนป่าที่ตั้งชื่อให้ว่าเป็น "อนุสาวรีย์คนเป็น" ชาวบ้านบริเวณละแวกไกล้เคียงนี้มีอาชีพเป็นเกษตรกร ช่วงเวลาขณะนี้เป็นฤดูทำนา ผืนนาทั้งหมดเป็นที่ปลูกข้าว  บริเวณวัดป่าดงยางจึงเป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงวัวตั้งแต่ครั้งก่อนจนถึงปัจจุบัน

        
   

                 วัวจึงเป็นเพื่อน, เป็นสหาย, เป็นกัลญาณมิตร, เสมอมาตลอดจนถึงปัจจุบัน แต่เรามีสัญญากันว่า "เมื่อถึงฤดูทำนาของทุกฯปี เราทั้งหลายจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันที่อนุสาวรีย์คนเป็นแห่งนี้" แม้บางครั้งเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้จะดื้อบ้างก็ตาม  แต่เราก็รักกันเข้าใจกันให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมา.

 
บันทึกในไดอารี่