31 ตุลาคม 2563 วันงานทอดกฐิน  มีพระครูโกศลบวรกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โปรดเมตตามาเป็นประธานในวันงานด้วย  เป็นบุญอย่างยิ่งที่พระอุปัชฌาย์มาเป็นเนื้อนาบุญ เงินกฐินสามัคคียอดสุทธิในวันนั้นจำนวน 113,233 บาท หลังจากหักรายจ่ายแล้วทางวัดจะนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของสมณะศรัทธา คณะศรัทธาญาติโยมที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ต่อไป

      
       

                  28 - 30 ตุลาคม 2563  ปฏิบัติธรรมสมโภชน์องค์กฐิน  เป็นประจำเกือบทุกครั้งที่ทางวัดมีงานบุญเกิดขึ้น  จะมีการเฉลิมฉลองสมโภชน์ด้วยวิธีปฏิบัติธรรม ร่วมกันพากันฝึกฝนจิตใจตนเองให้เกิดมีสติปัญญาที่ถูกต้อง  เป็นการบูชาพระคุณ ของพระรัตนตรัยที่มาในรูปแบบต่างๆ

    

                  24 - 27 ตุลาคม 2563 เริ่มเตรียมงาน  มีการเปรับเตรียมลานกางเต็นท์เป็นต้น

                  งานกฐินผ่านไป  การซ่อมแซมปรับปรุงเสนาสนะเริ่มขึ้นอีกครั้ง  วันเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป ในวันเวลาที่ผ่านไปนั้นยังมีบุญที่สัมผัสได้ เป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นทั้งอาหาร ทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณ  ที่ต้องแลกด้วยความมั่นคงขององค์ประกอบหลายๆอย่างที่มี  พระรัตนตรัย สะระณัง คัจฉามิ

                  1 พฤศจิกายน 2563  วันประชุม+ซ่อมรถไฟฟ้า  เช้าวันนั้นขับรถไฟฟ้าไปประชุมที่วัดบ้านกล้วย (ระยะทาง2กม.) เรื่องวัดในพื้นที่สาธารณะ ยกเป็นวัดที่ถูกต้องมีกฏหมายรองรับ  ขากลับพารถไฟฟ้าเข้าร้านซ่อมที่บ้านกอก  ขณะช่างกำลังซ่อมรถจึงถือโอกาสฉันเพล มีข้าวกล่องที่ทางวัดถวาย1กล่อง และเจ้าของร้านใจดีก็ถวายอาหารเพิ่มอีก มีข้าวมันไก่และผลไม้อีก1จาน

รถเจ้าอาวาส3วัดร้านซ่อมรถฉันเพลร้านซ่อม

                  2 - 3 พฤศจิกายน 2563  คอมพิวเตอร์ถึงคราวต้องเข้าร้านซ่อม เพราะความเสื่อมของฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานมานานถึง9ปี และค่ำวันนั้นรถของผู้กองจ่อย (รตอ.องอาจ) มาส่งถึงวัด  เช้าวันต่อมาผู้กองจ่อยพาเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมมาสนทนาธรรมถึงวัด และปวารณาให้เรียกใช้บริการรถยนต์เมื่อจำเป็น

ซ่อมคอมพิวเตอร์ผู้กองจ่อย4คุณตาซื้อประตู

                  ช่างเริ่มทำงานอีกครั้ง หลังงานบุญทอดกฐินผ่านไป โดยกั้นเป็นห้องเก็บของมีอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเป็นต้น เพื่อความปลอดภัยไม่ต้องแช่น้ำอีกเมื่อฝนตกหนัก  มีคุณตาทั้งสี่คน (ที่ร่วมทำบุญงานกฐิน) ไปช่วยกันเลือกประตูทั้งสองบาน

เย็น 5 พย. 2563

ต้นแบบหน้าต่าง

เริ่มเช้า 4 พย. 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  5,999 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนพฤศจิกายน 2563  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

        คุณแหว๋ว ดาวไก่น้อย (แม่บ้าน กทม.)  ร่วมทำบุญ โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

        คุณนิค ร้านวารีกุญชร ร่วมทำบุญงานกฐิน โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 3,999 บาท และจองร่วมสมทบกฐินปีหน้า (2564) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

         คุณมะปราง ภมรมาศ   ร่วมทำบุญงานกฐิน โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 5,000 บาท

บันทึกในไดอารี่