วันที่ 5 ธันวาคม 2560

 

หน้าต่างบานที่ ๑เริ่มเปิดหน้าต่างเริ่มเปิดหน้าต่าง

               วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) ช่างเริ่มทำงาน (ช่างนอนพักที่วัด จนงานหมด)

วันที่ 4 ธันวาคม 2560

                วันนี้หลังจากทางร้านนำวัสดุอุปกรณ์มาส่งที่วัดแล้ว ได้สวมวิญญาณเป็นสถาปนิกออกแบบกุฏิชั่วคราวที่ศาลา จนกว่าช่างจะดำเนินการตามที่ตกลงไว้เสร็จเรียบร้อย จึงจะย้ายกลับที่เดิม  และวันนี้ (4 ธันวาคม 2560) ได้จ่ายค่าแรงช่างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) จากจำนวนเต็ม 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาท)

ความอบอุ่นห้องสถานึกวัสดุที่มาส่ง

                เวลา 22.20 น. ออกมาจากห้องสถาปนึกเพื่อปิดไฟนอน พลันเห็นน้องแมวทั้งหลายพากันนอนอย่างอบอุ่น แม้จะมีลมหนาวพัดแรงก็ตาม หลังจากกินอาหารมื้อเย็นอิ่มหนำสำราญแล้วเมื่อหัวค่ำและวิ่งเล่นซุกซนจนเหนื่อย  แต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า.. หรือว่าพวกเค้าพากันเหนื่อยมากหลังจากวิ่งเล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน ฉลองการมีบ้านหลังใหม่อยู่ไกล้ฯอีกหนึ่งหลังกันแน่?

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 / สานต่อตามเจตนารมณ์เจ้าภาพ_หลังจากหยุดพักไป 5 เดือนเต็ม

ภาพเช้า 2 ธค. 2560ภาพเช้า 2 ธค. 2560ภาพเช้า 2 ธค. 2560

               วันนี้ (2 ธันวาคม 2560) ได้ปรึกษาและตกลงเรื่องค่าแรงกับช่าง หลังจากนั้นเดินทางเข้าเมืองร้อยเอ็ดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เช่น หน้าต่างสำเร็จรูป 4 บาน, กระเบื้องปูภายในห้อง, อุปกรณ์สำหรับฝ้าเพดานภายในห้องเป็นต้น, รวมจ่ายค่าวัสดุในวันนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  40,140 บาท. (สี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)