วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  วันนี้ช่างลาหยุดงาน 1 วัน

บ่ายวันนี้นั่งฟังคำสอนประตูกันวัว

                 โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนผ่านไปแล้ว  ดูกิริยามารยาทของเซียงน้อยแล้วก็เห็นได้ว่า  คำบอกคำสอนที่หลวงตาคอยพร่ำสอนครั้งยังเป็นสามเณรอยู่  ยังรักษานำสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นคงอยู่  คำของผู่เฒ่าผู้แก่เคยสอนว่า "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" หลวงตาเองก็ยังหวังอยู่  หวังว่าจะนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปอย่างมั่นคง  เพื่อชีวิตของเค้าจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถมองเห็นแสงสว่างของอนาคต  และอาจจะเป็นที่พึ่งของน้องชาย ของพี่ ของแม่เค้าก็เป็นได้

                 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  "สร้างรั้วกันวัว"  ภาพกลางวัน - กลางคืน

                          
รายจ่าย "โครงการกั้นรั้วกันวัว"

            วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2561  =  ซื้อวัสดุเพิ่ม + ค่าแรง รวมจำนวน  =  12,540 บาท

            วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  =  ซื้อวัสดุเพิ่ม + ค่าดิน  รวมจำนวน  =  19,900 บาท

            ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  =  ค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมจ่ายเงินไปจำนวน  =  24,215 บาท

            ค่าแรงเหมา + รวม  =  38,000 บาท

            คุณสถาปนิก (นามแฝง) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  เจ้าภาพโครงการ "สร้างรั้วกันวัว" โอนเงินผ่านธนาคารสำหรับโครงการนี้ทั้งสิ้น 105,000 บาท

บันทึกในไดอารี่