วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

                  "วันที่ท่านเจ้าคุณมาถึง" พร้อมพัดลม 15 ตัว  สาระที่สำคัญนั้นคือ "เกิดเป็นพลังสำหรับการขับเคลื่อนชีวิตบนเส้นทางสายบุญ ในบวรพุทธศาสนาให้เดินสู่เบื้องหน้าอย่างมั่นคงต่อไป"

   

                  แล้วการติดตั้งพัดลม และการเดินไฟทั้งหมดในศาลาก็เริ่มขึ้น

วันที่ 9 มิถุนายน 2562

                  "ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข"  ในศาลาได้ติดพัดลมจำนวน 20 ตัว  และติดตั้งระบบเดินไฟเพื่อความเรียบร้อย ปลอดภัยตามอัตภาพ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 1 - 2 วันนี้  ก่อนมีงานปฏิบัติธรรม งานทอดผ้าป่า ในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้

   
   

                  ขณะอยู่ระหว่างเตรียมงาน  วัวจำนวนหลายสิบตัวก็กินหญ้าในบริเวณเดียวกัน  บางช่วงเวลาพวกเค้าก็เข้าไปกราบพระในศาลาด้วยเช่นกัน  ทุกฯชีวิตที่เข้าสู่บริเวณวัดป่าดงยางล้วนเข้าถึงความเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้น  แม้บางท่าน บางคน กายยังมาไม่ถึงก็ตาม

                 ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา  วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วยคือกาย และหัวใจที่เต็มร้อย   ภาพก่อน - หลัง งานปฏิบัติธรรมปี 2557

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน)  และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ  รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง  พระภิกษุสามเณร ฯลฯ  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสานตามอัตภาพ) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน ตามอัตภาพ)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีถวายเสนาสนะ (มีกุฏิกรรมฐาน เป็นต้น)  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562

                  งานปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา" ที่วัดพระธาตุดอยกองมู  จ.แม่ฮ่องสอน

                  ชื่อภาพ "การสร้างพลัง สำหรับชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อไป (อาหารจิตวิญญาณ)" ฟ้าสางที่วัดพระธาตุดอยกองมู