วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  "เห็นอย่างไร"

                 การมีพระรูปหนึ่งเดินทางจาริกไปเรื่อยฯ  เป็นเวลากว่า 10 ปี  บางครั้งก็มีคนเคยพูดว่า "ยังเป็นสัมภเวสี" (ยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง)   จนในที่สุดเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา ได้มาพำนักพักอยู่ที่กลางป่าแห่งนี้  มีเสนาสนะเกิดขึ้น  บางคนหรือหลายคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาฯ  แต่สำหรับหลวงตาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา  เพราะเป็นอีกชาติหนึ่งของการเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบุญความดี  ที่วัดป่าดงยางแห่งนี้ ปัจจุบันก็ยังมีเสียงให้ได้ยินอยู่เรื่อยฯว่า "เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง บ้างก็ว่าเป็นผ้าขี้ริ้วห่อผ้าขี้ริ้วต่างหาก"

                 คำว่า "เห็นอย่างไร" จึงมิใช่คำถามเพื่อต้องการคำตอบ  คนทั้งหลายจะพูดว่าเป็นอะไรก็ตาม  ความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอ.

 กุฏิ 14 กรกฎาคม 2556กุฏิ 7 กรกฎาคม 2558กุฏิ 11 พฤษภาคม 2561
ศาลา 28 มกราคม 2557ศาลา 28 กรกฎาคม 2557ศาลา 11 พฤษภาคม 2561

                 ปัจจุบัน "คุณไม่ประสงค์ออกนาม" แต่ประสงค์สร้างรั้วกันวัวบริเวณรอบกุฏิสงฆ์  โดยบริจาคเป็นเงินจำนวน "หนึ่งแสนบาท" สำหรับการนี้  ซึ่งเงินจำนวนนี้ ได้นำไปซื้อหญ้ามาปลูกเพื่อกันไม่ให้ดินไหลไปตามน้ำฝนด้วย  ปลายเดือนนี้หลวงตามีศาสนกิจ  เพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ที่ภาคเหนือ  หากเงินจำนวนนี้พอเหลืออยู่บ้าง ก็จะใช้เป็นค่ารถค่าเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน  ที่ผ่านมาก็ได้นำไปใช้จ่ายอย่าอื่นมาแล้วเช่น  ซื้ออาหารแมว, ยากันยุง, ค่าไฟฟ้าวัด,

                 การใช้ชีวิตอยู่ตามบุญแบบหลวงตา  มีก็ฉัน ไม่มีก็เฉย  บ่อยครั้งที่เห็นบุญแท้ฯของตนเองว่ามีมากมีน้อยเพียงใด  บางครั้งก็มีของทิพย์เกิดขึ้นเดินทางได้สะดวก  บ่อยครั้งที่เดินลัดเลาะไปตามบุญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  "สร้างรั้วกันวัว"

       
รายจ่ายค่าวัสดุ - อุปกรณ์ - ค่าแรง
บันทึกในไดอารี่