วันที่ 31 ตุลาคม 2563  งานทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดป่าดงยาง ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีคุณยายดวง จันทะเกิด พร้อมครอบครัว บุตรหลาน และศรัทธาสาธุชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพร่วม  จุดประสงค์ เพื่อสร้างห้องน้ำ โรงครัว และห้องเก็บระบบไฟต่างๆ

        

                  วันที่ 28 - 29 - 30 ตุลาคม 2563  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  "ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสมโภชน์องค์กฐิน"

        

                  วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563  ด้วยเห็นประโยชน์ที่ต้องใช้พื้นที่ครัว ช่วงงานปฏิบัติธรรมสมโภชน์องค์กฐิน และวันทอดกฐิน จึงดำเนินการเทพื้นโรงครัว (เป็นหนี้ไว้ก่อน)  แม้ออกพรรษาแล้ว เมื่อถึงวันศีลวันพระก็ยังคงมีศรัทธาญาติโยมมาจำศีลภาวนาเป็นปกติ

จำศีลภาวนาครัวเทพื้นแล้ววันศีลวันพระ
คุณอมร ปลั่งแสงมาศยามเย็นงูเห่าออกจาริก

                  ตั้งแต่ คุณอมร ปลั่งแสงมาศและบุตรสาว ได้มาสร้างกุฏิกรรมฐาน ไว้ที่วัดป่าดงยางจำนวน 2 หลัง  ทำให้เกิดความสะดวกแก่สมณะศรัทธา คณะศรัทธาญาติโยมผู้มาแสวงบุญที่วัดป่าดงยางอย่างยิ่ง  สมกับที่เจ้าอาวาสได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" เป็นอนุสาวรีย์ของทุกๆคนที่ร่วมกันสร้าง ช่วยกันประคับประคองให้เกิดเป็นสถานมงคลในพุทธศาสนา บนพื้นที่ 300 ไร่แห่งนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,999 บาท

 
บันทึกในไดอารี่