11 ธันวาคม 2563  เจริญพุทธมนต์ทำบุญเลี้ยงพระ ที่บ้านโนนสว่าง ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  มีพ่อชายแม่นางเป็นเจ้าภาพ

พระใหม่วัดป่าพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์

                  7 - 10 ธันวาคม 2563  งานศพและทำบุญอุทิศให้ "คุณยายอินทร์"  ที่บ้านโนนสว่าง  ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด

ศพคุณยายอินทร์พิธีเผาศพทำบุญแจกข้าว

                  3 - 6 ธันวาคม 2563  บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันพ่อแห่งชาติ"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ต.จองคำ  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

     
     
     
     
บันทึกในไดอารี่