"กุฏิศรีธน" วันที่ 18 มีนาคม 2562

                  "แสงสว่างที่เกิดขึ้น" วันเวลาจากวันเป็นเดือน, จากเดือนเป็นปี, จาก1ปีเรื่อยมาจนขณะนี้6ปีผ่านไป "ที่วัดป่าดงยางแห่งนี้"  สิ่งที่ผู้คนในท้องถิ่นไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็น, ต้นไม่ที่เกิดบนแผ่นดินที่ทุรกันดารที่ควรจะตายไปแล้ว แต่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่, แสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจเทียบแสงนีออนได้ อยู่ในป่าที่มืดมิดเช่นนี้ ก็ยังพอทำให้เทพเทวดาที่มีตาทิพย์หูทิพย์เห็นค่านั้นอยู่,

                  พรุงนี้ (19 มีนาคม 2562) "กุฏิศรีธน ที่คุณภมรมาศ (น้องปราง) ปลั่งแสงมาศ เป็นเจ้าภาพก็จะแล้วเสร็จ 100%"

วันที่ 18 มีนาคม 2562_สามเณรวันนี้

                   พระพี่เลี้ยงปลุกเณรน้อยให้ตื่นนอน ทำกิจวัตรช่วงเช้ามืดเสร็จแล้ว จึงได้พาสามเณรน้อยออกบิณฑบาตรที่บ้านเหล่าอาราง  กลับถึงวัดเณรน้อยฉันอาหารด้วยความอร่อย อาจจะเป็นเพราะบิณฑบาตรวันนี้ได้อาหารโปรด (อาหารญี่ปุ่น)

"กุฏิศรีธน" วันที่ 17 มีนาคม 2562

        

                  วันที่ 16 มีนาคม 2562_สามเณรภาคฤดูร้อน  หลังเสร็จกิจวัตรเช้าวันนี้  พาสามเณรน้อยทั้ง 3 ออกบิณฑบาตร 3 หมู่บ้าน

       

"กุฏิศรีธน" วันที่ 16 มีนาคม 2562

                  รวมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุดถึง  วันที่ 16 มีนาคม 2562  ดูภาพเพิ่มเติม

วันที่ 14 มีนาคม 2562

         เข้าสู่โครงการบวชสามเณภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562  ภาพและรายละเอียด

บันทึกในไดอารี่