กฐินกองละ 1 บาท

                วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี  ที่วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อเจ้าภาพทั้งหมด ถึงวันที่21พฤศจิกายน 2566

 คุณกาญจนา ชิณะไข น้ำดื่ม 100 แพ็ค

 แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ 1,000 กอง

 คุณปัญญดา สัมมิตร 1,000 กอง

 น้องอาตี๋, น้องมีมี่, น้องมิคกี้ 1,000 กอง

 น้องติ๋ม, น้องเหมียว 1,099 กอง

 คุณกรปภา สัมมิตร 500 กอง

 คุณยายพิมพ์ 100 กอง

                  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (วันพระ) แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนลูกๆหลานๆ ทำบุญสมทบกฐิน 2,099 กองครึ่ง, คุณปัญญดา สัมมิตร(แม่ล้อม) 1,000 กอง, คุณกรปภา สัมมิตร 500 กอง, คุณยายพิมพ์ 100 กอง, และคุณกาญจนา ชิณะไข ร้านกรุงซักแห้ง จ.มหาสารคาม ถวายน้ำดื่ม 100 แพ็ค

                  วิถีชีวิตตามชนบทของคนอีสาน  นอกจากอาชีพทำไร่ทำนาตามที่บรรพบุรุษได้มอบเป็นมรดกสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกๆหลานๆแล้ว ธุรกิจการงานวิชาชีพอื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในปัจจุบัน มีความเป็นอยู่อาจจะทุกข์บ้างสุขบ้าง อิ่มบ้างอดบ้าง เป็นการบ่งบอกชี้ถึงบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายที่ได้สั่งสมกันมานั้นมีมากน้อยแตกต่างกันไป  และบุญกุศลต่างๆมีการให้ทานการบริจาคเป็นต้น มีสถานที่,บุคคล,อยู่ทั่วไป สำหรับการสั่งสมบุญนั้น แม้เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถสร้างบุญได้เช่นเดียวกัน

บันทึกในไดอารี่