วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2566  งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ  เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง  พระภิกษุสามเณร ฯลฯ  และคณะศรัทธาญาติโยม  รวมยอดผ้าป่า 138,619 บาท  หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ทางวัดจะนำเงินจำนวนนี้เป็นทุนทรัพย์สำหรับการก่อสร้างห้องน้ำ  ตามวัตถุประสงค์ของคณะเจ้าภาพต่อไป  ดูภาพเพิ่มเติม

   
   
   
 

                  จากคณะปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ต่อมาร่วมด้วยช่วยกันแปลงร่าง เป็นแม่ครัว และเป็นพนักงาน เสิร์ฟอาหาร  ดูภาพเพิ่มเติม

                  บรรยากาศ หลากหลายอิริยาบถ ต้อนรับผ้าป่าสามัคคีจากแม่ฮ่องสอน  ดูภาพเพิ่มเติม

                  โยมแม่คำดี ศรีมงคล และสหายธรรม ร่วมงานบุญที่วัดป่าดงยาง  ดูภาพเพิ่มเติม

บันทึกในไดอารี่