เริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา  มีพระภิกษุวัดละแวกใกล้เคียง (ต่างตำบล) มาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาที่วัดป่าดงยาง เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน  ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คุณเจริญชัย - คุณสุมินตรา บังจันทร์  และคณะสายบุญบ้านป่าเม้า ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มาทำบุญถวายฆ้อง ที่วัดป่าดงยาง

  
   
   

                  พระคุณเจ้าที่มาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา เดินทางกลับวัดสังกัดตนเองหลังฉันเพลวันที่ 18 ที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่ของภิกษุสงฆ์ตามกำลังสติปัญญา กำลังศรัทธา กำลังบุญบารมีทั้งเก่าและใหม่ ที่สั่งสมมามากน้อยแตกต่างกันของแต่ละรูป

บันทึกในไดอารี่