วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

                 หลังวันฝนตกหนักเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  โครงการปรับทิศทางน้ำฝน  "บริเวณกุฏิดอกแก้ว" โดยคุณละออง (นามแฝง) เป็นเจ้าภาพ ก็เริ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม เป็นต้นมา  และจบลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา   มีการติดตั้งรางน้ำฝน - ถังเก็บน้ำฝน - ปลูกต้นไม้ (ต้นโมกข์) - ถมดินปรับระดับดิน เพื่อให้น้ำฝนไหลไปตามทิศทางที่กำหนด เกิดขึ้นที่วัดป่าดงยาง

         

                 ขณะนี้เวลา 04.05 น  ขอจบการเขียนบันทึก ในไดอารี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อน  ต้องเก็บเครื่องอัฐบริขารลงในบาตร  ฟ้าสางจะได้เดินทางแต่เช้า เพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย  ที่วัดจองคำพระอารามหลวง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2561

                 เริ่มปรับทิศทางน้ำฝน "บริเวณกุฏิดอกแก้ว"

 

นิรนาม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

              คุณละออง (นามแฝง) ไม่ประสงค์ออกนาม   เจ้าภาพโครงการ "ปรับทิศทางน้ำฝน" และยานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โอนเงินผ่านธนาคารจำนวน  40,000 บาท.

 
รวมรายจ่าย - โครงการปรับทิศทางน้ำฝน
ตารางเดินทาง วันนี้
บันทึกในไดอารี่