วันที่ 24 สิงหาคม 2561_คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

                 วันนี้เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา และผ่านไป (2559) คงเหลือไว้แต่ความทรงจำ  ระลึกนึกถึงความจริงที่เกิดขึ้น  บุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตวิญญาณ บุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยกันสรรสร้างเสนาสนะสิ่งที่เป็นมงคล ให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ได้ตามอัตภาพ "โดยไม่ต้องเป็นไม้บรรทัดคอยวัดคอยเปรียบเทียบกับใครฯ" จึงใช้ภาษาว่า "อยู่ตามบุญตามอัตภาพ"

24 สิงหาคม 2559

24 สิงหาคม 2559

24 สิงหาคม 2559

24 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

วันแม่แห่งชาติ 2561

ขอบูชาด้วยดอกแก้ว

ที่แม่ฮ่องสอน 2561

                 สู่ความเป็น "ปัจจุบันในวันนี้" กับคุณค่าของชีวิตที่เหนือคำบรรยาย.. "ใช้ชีวิตเพื่อบูชา บูชาด้วยการดำเนินชีวิต" เป็นคำพูดที่ตรงและถูกต้องที่สุด  บางท่านบางคนเมื่อได้อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจ..  ถ้อยคำภาษาเขียนไม่สละสลวย  เพราะไม่ใช่กวี  ไม่ใช่ปราชญ์  แต่.. เพราะเราคือไดอารี่บุญ.

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

                 วันนี้ฝนตกตลอดทั้งวัน แม้จะตกไม่แรง  แต่ก็สามารถทำให้ต้นไม้ต้นหญ้าในป่าแห่งนี้มีทั้งชีวิตและชีวา ไม่ตายลงไปเพราะความแห้งแล้ง ธรรมชาติ สัจจธรรมตามความเป็นจริง  สอนให้เราทุกคนให้รู้จัก สามารถมีชีวิตอยู่ได้บนโลกนี้  ตั้งมั่นอยู่ในความดี  ประเพณีวัฒนธรรม  สู่ความเป็นบุญกุศลระดับสูงยิ่งฯขึ้นในที่สุด   หากแต่... แสงสว่างแห่งบุญที่เราแต่ละคนได้บำเพ็ญมาเท่านั้น ที่จะสามารถทำให้มีหูทิพย์ตาทิพย์ มองเห็นการบำเพ็ญบุญ บนทางเดินของชีวิตต่อไป

น้ำฝนในป่าวันนี้

มองดูน้ำฝนที่ตกในป่า

ศาลาวันนี้

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

         คุณโน๊ต พรีออเดอร์  "สนับสนุนการดำเนินชีวิตเพื่อการบูชา"  ด้วยเงินจำนวน  40,000 บาท.

 

 
บันทึกในไดอารี่