งานกฐินสามัคคี 2565 ที่ผ่านไป  พร้อมเก้าอี้ถวายวัด 157 ตัว และยอดกฐินจำนวนเงิน 21,715 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

   
   
     

                  วันที่ 27 ตุลาคม 2565  เช้าวันนี้ตัวแทนศรัทธาวัดป่าปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มาถวายภัตตาหารและต่อยอดกฐินที่วัดป่าดงยาง รวมยอดเงินจำนวน 2,090 บาท

ต่อยอดกฐินตัวแทนศรัทธาเก้าอี้157ตัว

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญด้วยผ้าไตรจีวร1ชุด เครื่องอัฐบริขาร1ลังและต่อยอดกฐิน 1,000 บาท  เมนูคุณมะปราง

บันทึกในไดอารี่