เหมันต์ฤดู ความหนาวเย็นและความอบอุ่นที่ได้รับ เมื่อข้าพเจ้าได้มาอาศัยสถานที่ ที่เห็นอยู่ในภาพนี้เป็นที่อยู่ทางกาย เมื่อเริ่มเข้าสู่ พ.ศ.ใหม่ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นมาก บนยอดเขาที่สูงลิบลิ่ว ตามตะเข็บชายแดนไทย ที่เคยมีผู้คนเคยพูดว่า "บุคคลใดก็ตามถ้าใจไม่เกินร้อย จะมาไม่ถึงสถานที่แห่งนี้" เป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่เคยพบกับอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ เครื่องนุ่งห่มที่มีอยู่เป็นผ้าสามผืน ที่ใช้มาหลายปีแล้ว ทำให้นึกถึงบุคคลผู้มีอุปการะผู้หนึ่ง ที่ได้นำผ้าหนึ่งชุด (สามผืน) มามอบให้เมื่อก่อนถึงฤดูเหมันต์ที่ผ่านมา เขาอาจจะเห็นว่าชุดเดิมที่ใช้อยู่นั้น เก่า และขาดกระมัง เมื่อพิจารณาแล้วหลายฯอย่าง นับตั้งแต่รองเท้าแตะขึ้นมา เครื่องนุ่งห่มที่ใช้ปกปิดร่างกาย ป้องกันอันตรายที่เกิดจากอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ รวมทั้งร่างกายที่อยู่ในเพศนี้

         นับสิบปีที่ผ่านมา ข้าวปลาอาหารที่ใช้ในการทำให้ชีวิตนี้สามารถดำรงอยู่ได้ ล้วนเกิดจากอำนาจแห่งบุญในพุทธศาสนาทั้งสิ้น กำลังที่มีอยู่ทั้งหมด จึงมีไว้เพื่อตอบแทนคุณค่าอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้น ถึงแม้เราจะมีกำลังสติ กำลังปัญญาน้อยก็ตาม บุคคลผู้ใดที่มีส่วนร่วมในการเดินทางสายนี้ของข้าพเจ้า อาจจะมีส่วนร่วมด้วยอาหาร, ด้วยยารักษาโรคยามเมื่อข้าพเจ้าเจ็บป่วย, เครื่องนุ่งห่มผ้าสามผืนที่สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นยามอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้, ด้วยที่อยู่อาศัยช่วยป้องกันอันตรายจากดินฟ้าอากาศ, และด้วยยานพาหนะมีรองเท้าแตะเป็นต้น, ขอจงประสบพบกับความความสงบสุขอันแท้จริงของมนุษย์ สมกับที่เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเถิด.