ชีวิตนี้สั้นนัก... บนโลกแห่งความเป็นจริง ที่เราฯทุกคนกำลังพากันดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะได้กินได้อยู่นี้ สั้นนัก.. หากเปรียบเทียบกับโลกทางจิตวิญญาณ ทั้งความหยาบความละเอียดอ่อนที่แตกต่างลดหลั่นกันหลายระดับ  แต่ผู้คนในสังคมส่วนมากก็พากันแสวงหาเพื่อกินเพื่ออยู่เพียงเฉพาะในโลกของ "ชีวิตสั้นฯนี้เท่านั้น"  หากมีความพยายาม มีความพากเพียรที่มั่นคง เพื่อที่จะรู้ และไปให้ถึงซึ่งโลกที่มีความละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้น ที่มีทางลาดยาวสูงยิ่งฯขึ้นไป ย่อมจะสามารถเดินทางไปถึงได้ เพียงอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคต่างฯ ที่ชอบมาทดสอบอยู่เรื่อยฯ เท่านั้น

คอร์สปฏิบัติธรรม "เจริญสติภาวนา"

                คอร์สปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา  วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2559  ณ วัดป่าดงยาง  ต.สวนจิก  อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด  (ปฏิบัติในวัดป่าดงยาง 3 วันเต็ม - ปฏิบัตินอกสถานที่  ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง 2 วัน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พระอาจารย์ศักดา (เจ้าอาวาส) เบอร์โทรศัพท์  087-1913477