งานกฐินครั้งแรกที่วัดป่าดงยาง (10 พฤศจิกายน 2562)

                  ปลายเดือนตุลาคม 2562  สายของวันนั้น "โยมถนอมรัฐและญาติพี่น้อง" นำอาหารมาถวายที่วัดป่าดงยาง  ได้ฟังธรรมรับศีลรับพร ได้รับความอิ่มเอิบใจแล้วก็เดินทางกลับบ้านตามปกติ  เช้าวันรุ่งขึ้นโยมถนอมและคณะได้นำอาหารมาถวายที่วัดอีกครั้ง  ได้บอกกับเจ้าอาวาสว่า "กระผมและญาติพี่น้องได้ปรึกษากันแล้วว่าจะรวบรวมเงินกันเพื่อซื้อผ้าจีวรหนึ่งไตรมาถวายให้พระอาจารย์ได้เปลี่ยนผ้าใหม่" จึงได้ตอบคณะของโยมถนอมไปว่า "อาตมาจะถือว่าผ้าไตรจีวรไตรนั้น เป็นผ้ากฐิน"  แล้วคำว่างานทอดกฐินที่วัดป่าดงยางจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

                  ก่อนหน้านั้น คุณภมรมาศ ปลั่งแสงมาศ (เจ้าภาพสร้างกุฏิศรีธน) ได้ติดต่อมา ถามถึงวันทอดกฐินที่วัดป่าดงยาง  คำตอบที่ได้รับจากเจ้าอาวาสคือ "วัดป่าดงยางไม่เคยมีกฐิน และปีนี้ก็ไม่มีเช่นเคย" ด้วยความที่คุณภมรมาศได้ตั้งใจไว้แล้วจึงถวายเงินทำบุญจำนวน 5,000 บาท  บัดนี้วัดป่าดงยางได้มีกฐินแล้ว จึงนำเงินจำนวนห้าพันบาทนี้ ตั้งเป็นต้นกฐิน

คุณถนอมรัฐและคณะคุณภมรมาศ (ขวา)คุณถนอมรัฐและคณะ

                  นับย้อนหลังไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา  ปีแรกมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์  หลวงปู่อุทัยผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  เป็นผู้นำริเริ่มโครงการปลูกป่าในครั้งนั้น ในพรรษานั้นท่านก็อยู่จำพรรษาตลอดสามเดือน  ในปีต่อมาท่านได้ส่งหลวงตาบุญร่วมมาอยู่จำพรรษาเฝ้าป่ารักษาป่า  สิบกว่าปีต่อมาหลวงตาบุญร่วมอาพาธและมรณะภาพในเวลาต่อมา "ท่านทำหน้าที่ของท่านจบแล้ว ต้นไม้เติบโตให้ความร่มรื่นเป็นป่าใหญ่"

                  ในพรรษานั้นเป็นพรรษาแรกที่อาตมาได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าดงยางแห่งนี้  งานฌาปณกิจศพหลวงตาบุญร่วมผ่านไป  พร้อมกับคณะสงฆ์ในเขตปกครองได้แต่งตั้งให้อาตมาทำหน้าที่ตามหนังสือว่า "รักษาการเจ้าอาวาส" ตั้งแต่นั้นมา  จนปัจจุบันวันเวลาผ่านไปเจ็ดพรรษาที่วัดป่าแห่งนี้

                  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  ที่จะถึงนี้ จะเป็นวันแรกปีแรกที่วัดป่าดงยางมีงานทอดกฐิน  ผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นทุกคนรู้ว่า วัดป่าแห่งนี้เงียบสงบสงัด  เขาเหล่านั้นทั้งหลายอาจจะตกใจ "เพราะความเงียบสงบนั้น อาจถึงกับวิเวกวังเวง" ก็เป็นได้!  คงเป็นปริศนาให้ผู้ใคร่รู้ค้นหาอีกต่อไป.

ประวัติกำเนิดผ้ากฐิน
บันทึกในไดอารี่