วันที่ 26 กันยายน 2561

                 หนึ่งคืนที่ป่าช้าวัดธรรมยุต.. กาลครั้งหนึ่งเมื่อยังไม่นานที่ผ่านมา  ในค่ำคืนนั้นได้พิจารณามองเห็นโทษของความสุขที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความครอบงำของโลก  ซึ่งเป็นความสุขแบบที่มีอยู่เกลื่อนทั่วไปในสังคม  เป็นความสุขที่เป็นคู่ฯ  ที่คนทั้งหลายพากันวิ่งหาอยู่ในทุกยุคทุกสมัยจนปัจจุบัน   ความสุขสงบที่มีอยู่เหนือความครอบงำแบบโลกฯ  เป็นความสุขที่หาได้ยากทำได้ยาก  ผู้ประกอบด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้าที่มั่นคง  มีความพากเพียรที่ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหว  จึงจะสามารถค้นหาความสุขชนิดนั้นได้ อัตตาหิอัตตโนนาโถ  "ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"

วัดป่าช้าวัดป่าดงยางหนึ่งคืนที่วัดป่าช้า

                 "ความสงบสุขที่อยู่เหนือความครอบงำของโลก"  จึงมีค่าเหนือเปรียบอย่างยิ่ง

บันทึกในไดอารี่