ขอบคุณทุกฯสิ่ง ทุกฯอย่าง_ที่อินเดีย

ถ้อยคำในภาพช่างกินใจเหลือเกิน

               "วลีธรรม" ด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบา ที่ไม่เคยลืม.. "เพราะความอยากที่ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ จึงทำให้เราทั้งหลายวิ่งหาวิ่งตามเพื่อไขว่คว้าให้ได้  แต่.. อนิจจา วิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักที"   ท่านชี้บอกว่านั่นเป็นความทุกข์  ถึงกระนั้นผู้คนทั้งหลายก็ยังพากันวิ่งไปตามความอยากนั้นฯอยู่  โอ้หนอ.. การเอาชนะความอยากนี่มิใช่เรื่องง่ายเลย การฝึกให้ใจออกจากโลกธรรม 8 ประการ มีลาภ, ยศ, สรรเสริญเป็นต้น, การมีกัลยาณมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่สามารถพูดคุยเข้าใจกันและเดินไปทางเดียวกันก็มิใช่จะมีง่ายฯ เช่นเดียวกัน

               ตลอด 5 เดือนเต็มที่แดนพุทธภูมิ กับการนำกายใจมาบูชาพระคุณ ของพระพุทธเจ้า ในสังคมยุคค่อนพุทธกาลปัจจุบันนี้ กว่าจะผ่านพ้นไปได้ก็มิใข่เรื่องฯง่ายเลย หัวใจดวงใดหนอ.. ที่จะพร้อมด้วยคุณสมบัติ แกร่งประดุจดั่งเพชร (ในภาพ) เม็ดนี้.