วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567  ออกรับบิณฑบาตรตามหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอใกล้เคียง

                  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567  ถมดินปรับที่เตรียมเทพื้นคอนกรีตโรงครัว ที่วัดป่าดงยาง

                  วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2567  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆบูชารำลึก"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน


                  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  คณะศรัทธาวัดพระธาตุดอยกองมู ร่วมทำบุญสร้างห้องสุขาที่วัดป่าดงยาง จำนวน2ห้อง รวมแปดหมื่นบาท  ประกอบด้วย คุณสุภาพร วิรัตนาภรณ์ สามหมื่นบาท, อาจารย์สุรพล เทพบุญ หนึ่งหมื่นบาท, คุณอัญชัญ ไหวดี หนึ่งหมื่นบาท, คุณมณีรัตน์ จันทร์กมล หนึ่งหมื่นบาท, คุณอัญชลี สุริยะบุตร หนึ่งหมื่นบาท,

บันทึกในไดอารี่