วันที่ 30 มีนาคม 2567  ช่างได้เริ่มงาน "ก่อสร้างห้องน้ำจำนวน3ห้อง" คณะศรัทธาวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย คุณสุภาพร วิรัตนาภรณ์ สามหมื่นบาท, อาจารย์สุรพล เทพบุญ หนึ่งหมื่นบาท, คุณอัญชัญ ไหวดี หนึ่งหมื่นบาท, คุณมณีรัตน์ จันทร์กมล หนึ่งหมื่นบาท, คุณอัญชลี สุริยะบุตร หนึ่งหมื่นบาท  และคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยกองมูหนึ่งหมื่นบาท "รวมแปดหมื่นบาท"

                  วันที่ 26-29 มีนาคม 2567  งานก่อสร้างต่อเติมโรงครัวที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ได้จบลง(ตามภาพ)วันที่ 29 มีนาคม ใช้งบการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 118,676 บาท  โดยมี คุณนันทนา บุตรแสน เป็นเจ้าภาพหนึ่งแสนบาท

สุขภัณฑ์ห้องน้ำสุขภัณฑ์ห้องน้ำสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

                  วันที่ 24 มีนาคม 2567 วัสดุบางส่วนสำหรับต่อเติมโรงครัว และสำหรับก่อสร้างห้องน้ำ (จำนวน3ห้อง) มาส่งที่วัดป่าดงยาง

บันทึกในไดอารี่