วันที่ 30 เมษายน 2567  อากาศที่ร้อน42°เช่นนี้ ทุกๆชีวิตต่างก็ทำหน้าที่ของตนเอง ตามกำลังของสติปัญญาและกำลังบุญ ที่เราแต่ละคนมีมากน้อยแตกต่างกันไป

                  วันที่ 16 - 19 เมษายน 2567 แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ ญาติพี่น้องและลูกหลานเป็นเจ้าภาพงานฌาปณกิจ (ผู้ตายเป็นพี่ชายแม่เต็ม) เป็นกิจนิมนต์งานศพครั้งที่2 ตลอด11พรรษาที่วัดป่าดงยาง

                  อากาศที่ร้อน42°เช่นนี้  ทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตต่างก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไป แม้พืชและต้นไม้นาๆชนิดก็เช่นเดียวกัน

                  "ภูมิต้านทาน" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตควรมีอย่างยิ่ง  หากผู้ใดมีภูมิต้านทานในตัวไม่มากเพียงพอก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้  แสดงอาการพ่ายแพ้ในรูปลักษณะต่างๆ  ซึ่งมีให้เห็นอยู่มากมายในสังคมยุคปัจจุบัน

บันทึกในไดอารี่