วันที่ 30 มิถุนายน 2563

                  คุณ"ใบบุญ" (ชื่อตามไลน์) ได้ทำบุญสำเร็จตามความปรารถนาของเธอแล้วคือ "ทำประตูเลื่อนหน้ากุฏิ" ช่างมาติดตั้งวันที่ 28 มิถุนายน 2563  เมื่อปี 2560 มีเหตุทำให้หลวงตาเป็น "มัคคุเทศก์" พาคุณใบบุญพร้อมคณะไปทัศนศึกษา ยังสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งที่ประเทศอินเดีย มีเมืองราชคฤห์เป็นต้น  ชื่อเป็นเพียงสรรพนามที่ใช้เรียกแทนคนๆนั้น คนๆนี้เท่านั้น  ถึงจะมีความสำคัญแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องรู้จักชื่อของกันก็ได้

มีแล้วประตูเปิด-ปิดยามค่ำคืนหน้ากุฏิเจ้าอาวาส
ติดตั้งประตูเลื่อนหนึ่ง ช่างไฟติดตั้งประตูเลื่อน

ไม่รู้จักชื่อ (ภาพไลน์)ป้ายเข้าวัดเจ้าภาพ+คนงาน

                  วัดป่าดงยางแห่งนี้  หลวงตามักเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" มิใช่อนุสาวรีย์ของหลวงตา มิใช่อนุสาวรีย์ของใครๆ  แต่เป็นอนุสาวรีย์ของคนเป็นๆที่มีชีวิตอยู่ทุกๆคนที่ร่วมกันสร้าง ตามกำลังของแต่ละคนที่มีมากน้อยแตกต่างกัน ทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังความเพียร