ใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ์ / โอกาสที่เปิดให้บำเพ็ญบุญ

               วันนี้ (27 กันยายน 2560) เดินทางสู่พุทธคยา จุดประสงค์อยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กำหนดวันพร้อมของหมู่คณะ 30 - 1 - 2 นี้ (รวม 3 วัน) เจริญสติภาวนา ทั้งนอกรูปแบบ และในรูปแบบยกมือเจริญสติ 14 จังหวะ, เดินจงกลม, ทำสมาธิ,  โอกาสที่เปิดให้ได้บำเพ็ญบุญในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ มิใช่เรื่องธรรมดาเลย จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ทำให้ได้กล่าวถ้อยคำ คำนี้อยู่เสมอฯว่า "เชื่อมั่นมาโดยตลอด" พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ.

พระแท่นวัชรอาสน์ (29 กันยายน 2560)

               โพธิบัลลังก์ (พระแท่นวัชรอาสน์) ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่พระบรมศาสดา ทรงนั่งบำเพ็ญบารมีและตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า  เมื่อวานนี้ (29 กันยายน 2560) เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เดินทางไปปฏิบัติบูชา ถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง

               อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ มีความยิ่งใหญ่มหาศาล เหลือคณานับ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  แม้การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วสองพันกว่าปีก็ตาม แต่ความศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงมีเป็นที่พึ่ง แก่ชีวิตจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้มีศรัทธามีความพากเพียรปฏิบัติตามคำสอนอย่างมั่นคงและถูกต้อง ตราบเท่าทุกวันนี้...

สาธยายพระไตรปิฏก / ถ้ำสัตตบรรณคูหา

               เช้าวันที่ 23 กันยายน 2560_พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติฝ่ายเถรวาทจำนวน 250 รูป เดินทางขึ้นสู่เขาเวภาระบรรณพต หนึ่งในห้าเขาเบญจคีรี เมืองราขคฤห์ สู่ถ้ำสัตตบรรณคูหา สถานที่ ที่ซึ่งมีพระอรหันต์ 500 รูป มาประชุมกระทำปฐมสังคายนาเป็นครั้งแรก  หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 3 เดือน เมื่อครั้งพุทธกาล ที่ถ้ำแห่งนี้

               มีพระหลวงตารูปหนึ่งอายุได้ 92 ปีแล้ว ด้วยพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของท่าน สังขารร่างกาย อายุของท่านจึงมิใช่ปัญหากับการปีนป่ายขึ้นเขาในครั้งนี้ แม้จะต้องพักระหว่างทางอยู่บ่อยฯก็ตาม แต่ในที่สุดหลวงตารูปนั้นก็สามารถมาถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับพระหนุมเณรน้อย

พระสงฆ์ 250 รูป_ภาคเช้าภาคบ่าย_บ้างก็หลบแดดเข้าถ้ำ

               มารู้ภายหลังว่าหลวงตารูปนั้นคือ เจ้าอาวาสวัดโสธร จังหวัฉะเชิงเทราท่านเดินทางมาจากเมืองไทย เป็นประธานสงฆ์ ในงานสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์มหาวิเชียร เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เป็นประธานดำเนินงาน ประสานงาน (แม่งาน) เมื่อถึงเวลา 09.00 น. พิธีสวดสาธยายพระไตรปิฎกก็เริ่มขึ้น

               พระสงฆ์ 250 รูป เริ่มสาธยายพระไตรปิฎกดำเนินไปจนถึงเวลาบ่ายสองโมง ขณะนั่งอยู่บริเวณปากถ้ำความง่วงกำเริบอย่างแรง มองไปด้านหน้าเห็นแดดที่ผ่านยอดเขาไกล้เข้าฯ คิดในใจว่า "เอาละระหว่างความร้อนของเปลวแดดกับความที่ง่วงมากฯขณะนี้สู้กัน ฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะ" ไม่นานแดดนั้นก็มาถึง ระหว่างทั้งสองฝ่ายสู้กันอยู่นานความร้อนเป็นฝ่ายชนะ ทำให้คิดอีกว่า "เอาละทีนี้ระหว่างความร้อนกับขันติฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะอีก"

               พระสงฆ์ 250 รูป ทั้งที่อยู่ในถ้ำนอกถ้ำยังสวดสาธยายพระไตรปิฎก  การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงดำเนินต่อไป นานพอสมควรขณะนั้นแดดร้อนมาก มีพระหนุ่ม 2 รูปท่านช่วยกันหามเสลี่ยงมา 2 ตัว แล้วเอาผ้าใบคลุมเสลี่ยงไว้ (ตามรูป) ทำให้ขณะนั้นแดดหายไป การต่อสู้นั้นยุติลงโดยไม่ทราบว่าฝ่ายใดชนะ ขณะพนมมืออยู่นั้นพูดในใจว่า "สังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราโดยแท้" พร้อมกับจดจำใบหน้าของพระสงฆ์รูปนั้นไว้ ที่ท่านมาเป็นกรรมการในวันนี้.