วันที่ 31 มกราคม 2567  ออกโปรดศรัทธาญาติโยมรับบิณฑบาตร ที่บ้านดงขวาง  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

                  วันที่ 28 - 29 มกราคม 2567  ร่วมงานปฏิบัติธรรม ที่วัดบ้านดงเค็งแสบง  ตำบลปอภาร  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

                  วันที่ 28 มกราคม 2567  เช้าออกรับบิณฑบาตร ที่บ้านเมืองเปลือย  ตำบลเมืองเปลือย  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

                  วันที่ 21 มกราคม 2567  ออกรับบิณฑบาตร ที่บ้านโนนสว่าง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และบ้านหนองแสบง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

                  วันที่ 15 มกราคม 2567  ออกรับบิณฑบาตร ที่บ้านเขวาน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

                  ความเป็นปกติที่วัดป่าดงยางตลอดเดือนมกราคม 2567

                   (รีวิวด้วยภาพ)

วันที่ 18 มกราคม 2567

         12-17 มกราคม 2567 คอร์สเล็กๆ อบรมปฏิบัติธรรม ที่อนุสาวรีคนเป็น

บันทึกในไดอารี่