วันที่ 23 มีนาคม 2566  งานทำบุญ 106 ปี ชาติกาล  หลวงปู่พระครูอนุสารสาสนกรณ์ (คล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 37) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     

                  สถานที่พัก ช่วงระหว่างเดินทางตลอด 6 วัน 5 คืน (21 - 26 มีนาคม 2566)

      

                  วันที่ 23 มีนาคม 2566  หน่วยงานรัฐบาล (อบต.) และชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง  มาประชุมที่วัดป่าดงยาง เพื่อพัฒนาและปรึกษาหารือ เรื่องถนนตัดใหม่ และขยายถนนเส้นเดิม (เจ้าอาวาสไม่อยู่)

                  วันที่ 31 มีนาคม 2566  ความคืบหน้าถนนเส้นตัดใหม่ และพัฒนาเส้นเดิม บริเวณรอบๆวัด

เช้า31มีนาคมเช้า31มีนาคมยังไม่ขยาย
บันทึกในไดอารี่