เดือนสิงหาคม 2566  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม 29 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2566  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                  วันที่ 16 สิงหาคม 2566  คณะศรัทธาหลายคณะร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อไตรจีวร  มีแม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ และอีกหลายท่านร่วมเป็นตัวแทน ถวายเจ้าอาวาสวัดป่าดงยาง

                  วันที่ 19 สิงหาคม 2566  ถมดินปรับพื้นสำหรับสร้างห้องน้ำ(สุขา)จำนวน 10 ห้อง  ซื้อดินทั้งหมดจำนวน 36 คันรถบรรทุก

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2566  คุณกฤษณะ คุณกาญจนา ชิณะไข 2 สามีภรรยา ร้านกรุงซักแห้ง จ.มหาสารคาม ทำบุญสมทบสร้างห้องน้ำ(สุขา) 10,000 บาท

 

                  วันที่ 27 สิงหาคม 2566  ออกรับบิณฑบาตร ที่บ้านโนนสว่าง ช่วงเพลคณะศรัทธาติดตามมาทำบุญถวายเทียนพรรษาที่วัดป่าดงยางด้วย

                  วันที่ 29 สิงหาคม 2566  คุณภมรมาศ (น้องปราง) ปลั่งแสงมาศ คณะญาติพี่น้อง และกัลยาณธรรม ถวายมุ้งนั่งทำสมาธิจำนวน 24 หลัง  รายชื่อคณะเจ้าภาพเพิ่มเติม

                  วันที่ 30 สิงหาคม 2566  คณะศรัทธาญาติโยมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเป็นตัวแทนคณะเจ้าภาพมุ้งนั่งทำสมาธิ ทำพิธีถวายให้วัดป่าดงยาง

                  หลังจากน้ำที่วัดไม่ไหลมาหลายวัน พยายามแก้ไขซ่อมเองจนสุดความสามารถ ในที่สุดวันที่ 20 สิงหาคม จึงติดต่อปรึกษาทีมงานช่าง  และการแก้ไขซ่อมแซมระบบ-ปั๊มน้ำก็เริ่มขึ้น

                  ไปดูต้นแบบน้ำบาดาลที่ทีมงานช่างเจาะ  และโยมนิมนต์ฉันเพล (วันที่20สิงหา)

                  วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566  เจาะน้ำบาดาลที่ความลึก 180 เมตร (2วันเต็ม) เวลา1ทุ่มเสร็จงาน ทีมเจาะขนอุปกรณ์ต่างๆกลับ  ทางวัดจ่ายเงินเฉพาะค่าเจาะ 39,000 บาท

   

                  วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เริ่มดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทีมช่างติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยเย็นวันที่ 28 และเช้าวันที่ 29 สิงหาคม จึงได้เริ่มใช้น้ำบาดาลบ่อใหม่  การขุดเจาะติดตั้งอุปกรณ์ค่าแรง รวมงบประมาณที่จ่ายไป(เป็นหนี้)ทั้งสิ้น  104,000 บาท

   

                  ปัญหาเรื้อรังเรื่องน้ำไม่พอใช้ที่วัดป่าดงยางได้รับการแก้ไข หลังจากที่อยู่จำพรรษาที่วัดป่าแห่งนี้เป็นพรรษาที่ 11 ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มีรายชื่อทั้ง 3 คนที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้  และขอบคุณคุณโยมที่ยอมให้เจ้าอาวาสเป็นหนี้ในครั้งนี้จำนวน 1แสนบาท  เจริญพร.

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

         คุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม) ทำบุญสมทบค่าเจาะน้ำบาดาล จำนวนเงิน 2,000 บาท

วันที่ 27 สิงหาคม 2566

         คุณครูหมิว 500 บาท, คุณเสมียน 500 บาท, ทำบุญสมทบค่าเจาะน้ำบาดาล รวมจำนวนเงิน = 1,000 บาท

บันทึกในไดอารี่