เมนู โยม (ลูกศิษย์) เป็นเฉพราะบางรายการที่โยมได้ร่วมทำบุญ และนำมาบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

         โยม (ลูกศิษย์) จ่ายค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง เดือนกรกฎาคม จำนวน 2,797.85 บาท

วันที่ 6 มีนาคม 2566

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญวันมาฆบูชา จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 18 มกราคม 2566

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญซื้ออาหารแมว 1 กระสอบ 20 กิโลกรัม  (1,300บาท)

วันที่ 25 กันยายน 2565

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญซื้ออาหารแมว 1 กระสอบ 20 กิโลกรัม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญค่ารักษาน้องแมวที่โรงพยาบาล-ถึงวันรับศพ จำนวน 12,360 บาท

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญค่าทำหมันแมว+ตัดหญ้า จำนวน 1,900 บาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสมทบซื้อประตูห้องน้ำ (ที่กอไผ่ท้ายสวน)  จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2564

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด  จำนวน 3,000 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  ซื้ออาหารแมว

วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564

         โยม (ลูกศิษย์) สำรองค่าใช้จ่ายทำไฟฟ้าเข้าวัดจนเสร็จเรียบร้อย  จำนวน 70,000 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  ซื้อรถตัดหญ้า

วันที่ 16 มีนาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน  2,000 บาท  ทำบุญค่ายารักษาโรค (พระอาพาธ)+แมว

วันที่ 8 มกราคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญซื้อ "Harddisk" ถวายใช้งาน เป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท

วันที่ 5-17 พฤษภาคม 2561

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสร้างรั้วกันวัว ถวายเงินจำนวน 105,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญร่วมสร้างห้องน้ำ จำนวนเงิน 10,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 19 กันยายน 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญถวายเงิน 10,000 บาท ซื้ออิฐแดงกั้นฝนลมหนาว  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 14 สิงหาคม 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญจ่ายค่าแรงคนงานก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 20,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 1 กันยายน 2558

         โยม (ลูกศิษย์)  ทำบุญค่าผ่าตัดน้องชิงดำ  จำนวน 5,000 บาท  ภาพและรายละเอียด