เมนู คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย เป็นเฉพราะบางรายการที่โยมร่วมทำบุญ และนำมาบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่  เพื่อความเรียบร้อย

วันที่ 14 กันยายน 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 31กรกฎาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญเข้าพรรษา จำนวน 2,999 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงาน29ปี จำนวน 5,729 บาท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท

วันที่ 5 เมษายน 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท

วันที่ 6 มีนาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายน้ำช่อดอกมะพร้าว 2 กล่อง (รวม 56 ขวด)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวน 2,566 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2566

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท (เป็นค่าเดินทาง-ศาสนกิจ)

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท (เป็นค่าซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายเงิน วันออกพรรษา จำนวน 2,999 บาท

วันที่ 25 กันยายน 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 3 กันยายน 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 4,975 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญวันครบรอบแต่งงาน 28 ปี จำนวน 5,728 บาท

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 19 มิถุนายน 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายเงิน จำนวน 5,196 บาท  เพื่อส่งบุญให้คุณพ่อประเสริฐ คุณแม่บุญธรรม  เลื่อนลอย

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 6 เมษายน 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 11 มีนาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายน้ำช่อดอกมะพร้าว 2 กล่อง (รวม 56 ขวด)

วันที่ 8 มีนาคม 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญ ถวายผ้าไตรจีวร3ชุด(3ไตร) และถวายเงินเป็นค่าน้ำค่าไฟ + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (วันพระ)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (วันมาฆบูชา)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด จำนวน 5,965 บาท

วันที่ 19 มกราคม 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 00.23 น.

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญปีใหม่ 2565 จำนวน 5,965 บาท

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,564 บาท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 5,999 บาท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,564 บาท

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญวันออกพรรษา จำนวน 2,888 บาท

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,564 บาท

วันที่ 6 กันยายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน 2,564 บาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน 2,564 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญ "ครบรอบแต่งงาน 27 ปี" โอนเงินเข้าบัญชีจำนวน  5,999 บาท  สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญวันจดจัดตั้ง "บริษัท เอพีเอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด" โอนเงินเข้าบัญชี  5,997 บาท   สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 19 มิถุนาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญถวายเงินจำนวน 5,196 บาท  เพื่อส่งบุญนี้ ให้คุณพ่อประเสริฐ, คุณแม่บุญธรรม เลื่อนลอย  สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญวันวิสาขบูชา โอนเงินเข้าบัญชี  5,789 บาท   อุทิศบุญกุศลนี้ ให้คุณพ่อประเสริฐ, คุณแม่บุญธรรม เลื่อนลอย  สาธุ สาธุ สาธุ

เริ่มวันที่ 6 เมษายน 2563 (ต่อเนื่องเป็นต้นมา)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  เพื่อจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญปูกระเบื้องศาลาวัดป่าดงยาง  จำนวน  9,999 บาท

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

          คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญเป็นค่าเดินทาง สู่ประเทศลาว   จำนวน 5,000 บาท  ผ่านคุณสะพานบุญ เดินทางวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562   รายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2561

          คุณอนุวัฒน์ - พัชรียา - ณัฐวัตร - อิทธิพัทธ์  ภูทวี ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพแสงสว่างในกุฏิสงฆ์ โอนเงินเข้าบัญชีวัดป่าดงยาง จำนวน 10,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณ"นิรนาม" ต่อมาจึงทราบว่าคือ คุณพัชรียา เหตุเกิดวันคริสต์มาส ปี 2560 ได้โอนเงินเข้าบัญชี เป็นจำนวน 10,000 บาท  เรื่องและรายละเอียดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว