คุณแม่บุญรวย กิจชัยเจริญ จ.อุตรดิตถ์  ทำบุญจำนวน 1,000 บาท  สำหรับซื้อของขบฉันให้หลวงตา (ช่วงกักตัวโควิด-19)