เดินทางสู่... เทิอกเขาตามตะเข็บชายแดน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น.

สายน้ำแบ่งเขตแดนของทั้งสองประเทศเข้าสู่อานาเขตของประเทศเพื่อนบ้าน
โดดเดี่ยว เดียวดาย กับความหนาวเย็นบนเทือกเขา.ตะเข็บชายแดนบนเทือกเขา ที่ทอดยาวสลับทับซ้อน.