พลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตเดินทางไปข้างหน้าคือ "พลังแห่งความศรัทธา" ความเป็นจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ บนเส้นทางสายแรก คือแบบโลกฯ ที่ผู้คนทั่วไปเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความศรัทธาในอำนาจ ในเงิน ในตำแหน่ง ในทรัพย์ ในสรรเสริญ เขาเหล่านั้นล้วนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ครบ ทั้งความเข้มแข็ง ความหนักแน่น และความมั่นคงไม่ย่อท้อ ถึงจะเหนื่อยเมื่อยล้า ลำบากยากเข็ญเพียงใด อุปสรรคมากมายเพียงใด เขาเหล่านั้นล้วนมีความพากเพียรไม่ย่อท้อ อุปมา-อุปไมย เสมือนว่าลงทุนทำธุรกิจหวังว่าจะพบกับความสำเร็จแต่ผลที่ได้รับคือขาดทุนย่อยยับ แต่เขาก็ยังมีความเพียรพยายาม ลุกขึ้นมาสู้ต่อ สู้ต่อ และสู้ต่อไป นั่นเป็นเพราะหัวใจของเขาเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธา
           อีกเส้นทางหนึ่งบนเส้นทางแห่งสายบุญ ทุกชีวิตบนเส้นทางสายนี้ล้วนมาด้วยพลังแห่งความศรัทธาเช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างกันที่หัวใจแต่ละดวงมีความเข้มแข็ง ความหนักแน่น และความมั่นคงที่ต่างกัน หลักคำสอนในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงบุญกิริยาวัตถุ
3 ประการใว้ว่า  1. บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน  2. บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล  3.
บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
          เป็นวิธีการแห่งการแสวงหาบุญในพุทธศาสนา พุทธบริษัทก็ปฏิบัติตามตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนบัดนี้พุทธศาสนามีอายุยืนยาวอยู่คู่โลกมาจนถึง "ยุคค่อนพุทธกาล" พลังศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจของแต่ละคน ต่างก็ควานหาที่พึ่งอันแท้จริง บางคนก็พอได้ บางคนก็ยังควานหาสะเปะสะปะ
เหมือนตาบอดคลำช้าง ผู้ที่มีพลังศรัทธาเพิ่มขึ้นหันมาทำบุญให้ทานยิ่งขึ้นอีก และสู่การเจริญภาวนา เพื่อแสวงหาที่พึ่งอย่างแท้จริง สมกับการที่เป็นผู้โชคดีที่ชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนา แต่ก็ยังมีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ยังหลงสะเปะสะปะกลับมุ่งไปที่ "ต้องการมีหูทิพย์ ตาทิพย์ อยากรู้เรื่องของคนอื่น" แทนที่จะหาความสงบที่แท้จริงให้กับจิตใจตนเอง เขาเหล่านั้นเหมือนหลงอยู่ในความฝัน แล้วก็เอาความฝันเหล่านั้นไปหลอกคนอื่น และหลอกต่อไปเรื่อยฯ แล้วเมื่อไหร่เขาจะตื่นจากความฝันสักที "กิเลสนี่มันร้ายกาจจริงหนอ" แปลกจริงทำไมผู้คนทั้งหลายเขาจึงชอบให้หลอก เมื่อบอกความจริงตรงฯเขากลับไม่ชอบ ทำให้นึกถึงความยากที่พระศาสดาได้ตรัสใว้ว่า การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่ยาก เมื่อได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเข้าสู่การปฏิบัติ การปฏิบัติให้มีความรู้ความเห็นเหมือนพระอริยสาวกของพระองค์ ยิ่งเป็นของยากยิ่งขึ้นไปอีก โอ้หนอศาสนาพุทธยุคค่อนพุทธกาล.