การเดินทางกว่า 5,000 วันที่ผ่านมา ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบกับเหตุการณ์ต่างฯมากมาย บางครั้งแทบรักษาชีวิตของตัวเองใว้เกือบไม่ได้ อุปสรรคต่างฯที่เกิดขึ้น เสมือนกับเป็นการทดสอบความมั่นคงของจิตใจของข้าพเจ้าว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่า
           จนบัดนี้ทำให้หวนคิดถึง ความแปลกที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งหลายปีก่อน คือความฝัน (ก็ไม่ทราบว่าคำที่ผู้คนทั่วไปเขาเรียกกันว่าอย่างไร) เป็นความฝันเรื่องเดิมฯอยู่ตลอดระยะเวลา 5 ปี เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ความเจริญดำเนินเกิดขึ้นตามลำดับ ทั้งทางนามธรรม และรูปธรรม ทำให้หวนคิดถึงความฝัน ถึงสถานที่ที่หนึ่ง ที่ต้องเดินทางสู่พื้นที่ ที่สูงขึ้นไปเรื่อยฯ และสูงขึ้นไปเรื่อยฯ จึงจะได้พบที่ที่เคยอยู่มาก่อน
จำได้ว่าสถานที่แห่งนั้นเมื่อก่อนมีสภาพเป็นอย่างไร และปัจจุบัน (อยู่ในความฝัน) มีสภาพอยู่อย่างไร แต่... ความพยายามที่จะไปให้พบ ให้ถึงนั้น มีอยู่มาก แต่ไปไม่ถูกสักครั้ง ความฝันเหล่านั้นผ่านไปหลายปีแล้ว และหลายฯสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ เหมือนจะเป็นการบอกว่าจะนำข้าพเจ้าไปให้ถึงสถานที่แห่งนั้น.
           และการเดินทางไปสู่ที่แห่งนั้นก็จะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ "เหมันต์ฤดู ที่กำลังจะมาถึง" ปัจจุบันขณะนี้บางครั้งรู้สึกว่าเหมือนกับความฝัน ทั้งฯที่ไม่ได้หลับ แปลกมาก.. แต่ก็พิจารณาอยู่บ่อยครั้งก็เห็นว่า เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ครบถ้วนนี่ นี่ไม่ใช่ความฝัน แต่เป็นความจริงที่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ ทำให้หวนคิดถึงคำพูดของคนเฒ่าคนแก่ที่มักจะเคยเล่าเรื่องต่างฯและพูดกับหลานฯไว้ว่า "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว, และที่กำลังจะเกิดขึ้น, ล้วนแต่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วทั้งสิ้น"